من و انتخابات: محمد علی ابطحی

من ایرانی ام. قبل از هر چیز دیگر. قرار است در اینجا فقط به عنوان یک ایرانی در مورد شرکت در انتخابات و یا عدم شرکت بنویسیم.

طبیعی است که من دلایل شرکتم را می نویسم. یک عضو فعال در انتخابات هستم و طرفدار آقای کروبی. بارها و بدون تعصب دلایل کسانی که طرفدار عدم شرکت در انتخابات هستند را مطالعه کرده ام.

اصلی ترین دلیل آنان در این است که می گویند انتخابات یک حیله ای است که از سوی نظام طراحی شده است تا پایه های نظام را مستحکم کنند و راه را بر تغییر های بنیادی ببندند و مشروعیت کسب کنند.

اعتراض دیگر بر این پایه استوار است که می گویند همه کاندیداها جزئی از نظام هستند و براساس تصویب شورای نگهبان انتخاب شده اند و راه بر بسیاری از نیروهای خودی بسته شده است.

گروه دیگری بر این باورند که آقای احمدی نژاد بهترین کاندیدا است که می تواند به سقوط رژیم تسهیل کند و با عدم شرکت، باید راه را برای انتخاب وی فراهم کرد.

من و انتخابات: نظر نویسندگان دیگر این مجموعه

این استدلال ها طبعا از خاستگاه مشخصی است که مهمترین نقطه ضعف آن این است که هیچیک از این افراد راهکار اجرائی و عملیاتی واقع بینانه برای آن ارائه نکرده اند.

من نه طرفدار سقوط رژیمم ونه آن را عملی می دانم. باورم هم بر این است که اکثریت مردمی که در ایران هستند نیز علاقمند به تغییر ساختاری نیستند و مشکلات سخت تر آن را به خوبی می دانند.

برنامه ریزی برای کشوری فرضی هم کار یک سیاستمدار واقع بین نیست. ما برای ایران با همین واقعیت هائی که در آن هست باید فکر کنیم و برنامه ریزی نمائیم.

برای مردمی که در ایران هستند و باید در همین کشور با تلخی ها و شیرینی هایش زندگی کنند. واقعیت این است که آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور این کشور در چهارسال گذشته بود.

به دلیل وجود او در راس هرم اجرائی با همه قدرتی که در اختیار دارد، کشور دچار آسیب های فراوانی شد. آبرو وکرامت ایرانی خدشه دار شد. با همه دنیا درگیر شدیم و در عمر چهارساله این دولت سه قطعنامه بین المللی علیه ایران صادر شد که مردم ایران زیر فشار اقتصادی این رفتارهای سیاسی استخوان هاشان له شد.سرمایه های ایران با نفت بالای صد و پنجاه دلار به صورت صدقه توزیع شد و زیر ساخت ها قربانی گشت.

در این شرایط می توانیم با شرکت در انتخابات بخش اجرائی را با همه قدرت فراوانش از دست چنین تفکری در بیاوریم. این کار به معنای معجزه نیست. به معنای ایجاد یک فضای نسبتا آزاد تری است که می تواند برای جامعه فضای رشد ایجاد کند.

قدرت همچنان البته در ایران تقسیم شده است. اما شنیده شدن و حمایت از صدای مردم در کنار این قدرت، با حضور یک رئیس جمهور متفاوت از احمدی نژاد می تواند مشکلات فراوانی را از سر راه ایران بردارد.

این بار من انتخابات را بیش از اینکه حمایت از نظام بدانم، حمایت از مردم و ایران وتاریخ پر افتخار آن می دانم که بتواند با یک تغییر معنا دار کشور را تا حدود فراوانی از این پرتگاه نجات دهد. این یک حق طبیعی هر انسانی است که در ساختن سرنوشت کشورش ولو نسبی استفاده کند.

تنها راه حل را هم در شرایط فعلی شرکت فراوان در انتخابات می دانم که کم آسیب ترین راه برای موقعیت فعلی کشور است.

اگر دیگران راه حلی که عملی باشد باید مطرح کنند. وگرنه عدم شرکت در انتخابات بهترین کادوی تقدیمی به احمدی نژاد خواهد بود که کشور را دوباره در مسیر سخت چهار سال پیش قرار دهد.

وبسایت بی بی سی فارسی از مشاوران و يا چهره های نزدیک به دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (به خصوص آقای احمدی نژاد که در مقاله آقای ابطحی مورد انتقاد قرار گرفته است) نیز خواسته است که برای طرح دیدگاه ها و نظرات خود با مخاطبان ما، مطلبی برای مجموعه "من و انتخابات" بنویسند، اما متاسفانه تعدادی از آنها تاکنون به این درخواست پاسخی نداده اند.

لینک های اینترنتی مرتبط

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست