تاكتيك انتخاباتی احمدی نژاد؛ كارآمد يا ناكارآمد؟

محمود احمدى نژاد در تبليغات انتخاباتى خود و بخصوص در مناظره‌هايى كه با ساير كانديداهاى رياست جمهورى انجام مى‌دهد، تاكتيك افشاگرى عليه چهره‌هاى متنفذ نظام سياسى را به كار گرفته است.

ظاهرا آقاى احمدى نژاد و تيم وى، پيروزى خود را در انتخابات سال ۱۳۸۴ نتيجه مقابله با اكبر هاشمى رفسنجانى رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مى‌دانند و تصور مى‌كنند كه تكرار اين موضوع مى‌تواند بار ديگر سبب پيروزى آنها در ۲۲ خرداد ماه شود.

از همين رو، آقاى احمدى نژاد نوك پيكان حمله خود را متوجه آقاى رفسنجانى كرده و مى‌كوشد تا رقباى انتخاباتى خود بويژه مير حسين موسوى را به آقاى رفسنجانى منتسب كند.

آقاى رفسنجانى در انتخابات كنونى ظاهرا از آقاى موسوى حمايت مى‌كند، اما ديدگاههاى اقتصادى و نحوه زندگى شخصى آنها همواره متفاوت بوده است.

به باور تيم آقاى احمدى نژاد، مردم ايران نسبت به آنچه فساد «دانه درشت‌ها» مى‌نامند، بسيار حساس‌اند و چنانچه وى بتواند با طرح اتهام‌هاى فساد مالى عليه مقام‌هاى بلندپايه سياسى و روحانى، موجى اجتماعى به نفع خود برانگيزد، پيروز ميدان انتخابات خواهد شد.

به نظر مى‌رسد تيم آقاى احمدى نژاد از مدت‌ها قبل در پى به دست آوردن اسناد يا شواهدى براى افشاگرى عليه مقام‌هاى متنفذ نظام بوده، اما پس از افشاگرى عباس پاليزدار و دستگيرى او، اين روند با مشكلاتى روبرو شده است.

آقاى پاليزدار كه گويا از اعضاى تيم آقاى احمدى نژاد است، چند ماه پيش در يك سخنرانى عمومى بسيارى از چهره‌هاى روحانى و سياسى را متهم به سوء استفاده از منابع عمومى كرد، اما نكته جالب سخنان او متهم كردن برخى از حاميان اصلى آقاى احمدى نژاد از جمله آيت‌الله محمد يزدى و آيت الله ابوالقاسم خزعلى به فساد مالى بود.

در واقع نوع تبليغات انتخاباتى آقاى احمدى نژاد شبيه افشاگرى‌هاى آقاى پاليزدار است و مشخص نيست كه چنين تبليغاتى تا كجا از سوى رهبر نظام جمهورى اسلامى كه به حمايت از آقاى احمدى نژاد شهرت يافته است، تحمل خواهد شد.

با اين حال، به نظر نمى‌رسد كه آقاى احمدى نژاد با استفاده از تاكتيك افشاگرى خود قادر به ايجاد موج اجتماعى به نفع خود در جامعه ايران باشد.

البته برخى از ايرانى‌ها از اتهام‌هايى كه آقاى احمدى نژاد عليه چهره‌هاى متنفذ نظام مطرح مى‌كند، به دلايل گوناگون ابراز خوشحالى مى‌كنند، اما اين خوشحالى به معناى حمايت آنان از آقاى احمدى نژاد نيست.

به عبارت ديگر، جامعه ايران دريافته است كه آقاى احمدى نژاد صرفا براى پيروزى دوباره خود در انتخابات رياست جمهورى به كارزار با مقام‌هاى بلندپايه نظام برخاسته و بدين وسيله مى‌خواهد كارنامه اجرايى خود در طول چهار سال گذشته را مخفى كند.

نارضايتى از عملكرد اقتصادى آقاى احمدى نژاد در بين مردم عادى بسيار عميق است بخصوص اينكه همه مى‌دانند دولت آقاى احمدى نژاد در طول حيات خود، درآمد بى‌سابقه‌اى در حدود سيصد ميليارد دلار از راه فروش نفت به دست آورده است.

ظاهرا آقاى احمدى نژاد دريافته است كه صرف متهم كردن رهبران دولت‌هاى قبل، توده مردم را به سمت او جلب نخواهد كرد و به همين علت، وى در مناظره خود با مهدى كروبى بر آمارها و نمودارهايى تكيه كرد كه نشان از بهبود اقتصاد ايران در همه جوانب داشت.

قاعدتا اين نمودارها كه صحت آنها از سوى كارشناسان مورد خدشه قرار گرفته، نتوانست شهروندان ايرانى را نسبت به مثبت بودن كارنامه اقتصادى آقاى احمدى نژاد متقاعد كند چرا كه شرايط عينى زندگى مردم با اين نمودارها همخوانى و سازگارى ندارد.

از اين رو، اصرار بر مناسب بودن شرايط اقتصادى ايران از سوى آقاى احمدى نژاد تنها به خشم بيشتر بسيارى از شهروندان از عملكرد او منجر مى‌شود و كمكى به افزايش راى او نمى‌كند.

به هر حال، چنين به نظر مى‌رسد كه آقاى احمدى نژاد براى كسب دوباره كرسى رياست جمهورى آماده هر گونه اقدام غير منتظره‌اى است، اما اين اقدامات كه در فضاى داغ انتخابات از سوى نظام سياسى تحمل مى‌شود، پس از انتخابات ممكن است برايش هزينه‌هايى در پى داشته باشد حتى اگر او موفق به ادامه رياست جمهورى خود شود.

مطالب مرتبط