رهبری ایران: از آیت الله خمینی تا آیت الله خامنه ای

بیست سال از درگذشت آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می گذرد، مردی که نقش بسزایی در تغییر مسیر تاریخ ایران و منطقه ایفا کرد.

بعد از آیت الله خمینی، آیت الله علی خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی برگزیده شد. در این دو دهه، قضاوتها درباره میراث آیت الله خمینی و کارنامه جانشین او مختلف است. در این مجموعه مطالب، نگاهی به جایگاه و کارنامه رهبری ایران داریم.

آیت الله خامنه ای و ۲۰ سال فرماندهی سیاست خارجی

دو دهه پس از رهبری آیت الله خامنه ای در ایران، کشورهای غربی آرام آرام دریافته اند که او در برابر اعمال فشار تن به مصالحه نخواهند داد و باور دارد سازش در برابر فشار نتیجه معکوس می دهد و به افزایش آن منجر می شود.

برای خواندن مطلب کلیک کنید

بیت رهبری، کانون پیچیدگی‌های سیاست ایران

"بیت رهبری" در ایران، اصطلاحی است برای اشاره به دفتر آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی. آیت الله خامنه‌ای شاید نخستین کسی باشد که پیش از دستیابی به موقعیت مرجعیت، دفتر سیاسی وی، "بیت" خوانده شده است.

برای خواندن مطلب کلیک کنید

روح آیت الله خمینی در انتخابات ریاست جمهوری

میزان رای ملت است. این گفته آیت الله خمینی بود. بیست سال پس از فوت آیت الله خمینی، سایه او همچنان بر سیاست ایران گسترده است. اشاره به او در تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این دوره هم دیده می شود.

برای خواندن مطلب کلیک کنید

تحول در رهبری: از انتخاب تا انتصاب

با درگذشت آیت الله خمینی، رهبری جمهوری اسلامی از یک رهبری متکی بر انتخاب مردم به یک رهبری متکی بر انتصاب خبرگان تحول یافته و در نتیجه با چالش برخی از جناحهای سیاسی ایران مواجه شده است.

برای خواندن مطلب کلیک کنید

سرگذشت فرزندان آیت الله خمینی

فرزندان و نوادگان خانواده آیت الله خمینی بنا به توصیه وی از ورود مستقیم به سیاست خودداری کرده اند، ولی این به آن مفهوم نیست که آنها از حاشیه سیاست جمهوری اسلامی بدور بوده اند.

برای خواندن مطلب کلیک کنید

آیت‌الله خمینی و عرفی شدن قوانین در جمهوری اسلامی

پيش از چهاردهم خردادماه سال 1368، آقای خامنه‌ای نه تنها در مقام مرجع دارای مقلد نبود که با عنوان آيت الله و مجتهد هم شناخته نمی‌شد. او پیش از دستیابی به مقام ولایت مطلقه فقیه، از منتقدان این نوع ولایت بود.

برای خواندن مطلب کلیک کنید

ولایت منهای فقاهت؟

آیت‌الله روح‌الله خمینی در سال‌های آخر عمر خود در فقه سنتی شیعه نوآوریهایی پدید آورد که پس از فوت او توسط سایر فقیهان دنبال نشد. او به تدریج به این نتیجه رسید که لازم است در فقه سنتی بازنگری‌های جدی شود.

برای خواندن مطلب کلیک کنید