بریتانیا: بلر از ایران عذرخواهی نکرده بود

یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفت که در جریان بازداشت ملوانان بریتانیایی و سپس آزاد کردن آنها توسط ایران که در سال 2007 رخ داد، هیچ عذرخواهی از سوی دولت بریتانیا صورت نگرفت.

این سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا به بخش فارسی بی بی سی گفت: "در پی این ماجرا (بازداشت ملوانان) مکاتباتی میان سفارت بریتانیا در تهران و مقامهای ایران رد و بدل شد. به هر حال عذرخواهی در این مکاتبات نمی توانست معنایی داشته باشد، چون اصولا این ماجرا در آبهای ایران اتفاق نیفتاد."

این در حالی است که در مناظره انتخاباتی میان محمود احمدی نژاد و میر حسین موسوی، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که چهارشنبه شب از تلویزیون ایران پخش شد، آقای احمدی نژاد مدعی شد پس از آزاد شدن ملوانان، تونی بلر، نخست وزیر وقت بریتانیا از ایران عذرخواهی کرد.

آقای احمدی نژاد در بخشی از پاسخش به انتقادهای آقای موسوی نسبت به سیاستهای خارجی دولت نهم از جمله ماجرای ملوانان بریتانیایی گفت: " آقای بلر کتبا نامه داد و عذرخواهی کرد و گفت ما سیاستهای مان را در رابطه با ایران عوض خواهیم کرد."

آقای احمدی نژاد افزود که این سند در وزارت خارجه ایران موجود است.

وی گفت که یکی از زیباترین کارهای جمهوری اسلامی برخورد با ملوانان بریتانیایی بود.

پس از آزاد شدن ملوانان بریتانایی در آوریل 2007، علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در امور بین الملل گفت که تهران نامه ای از بریتانیا دریافت کرده که در آن به خاطر "تعرض" به آب های ایران عذرخواهی کرده است.

اما دیپلمات های بریتانیایی گفتند که چنین نامه ای وجود نداشته است.

همان زمان آقای بلر نیز در این خصوص گفت: " آنها (ملوانان) بدون هر گونه معامله، مذاکره و توافق های حاشيه ای آزاد شدند."

هشت ملوان و هفت تفنگدار دريايی بريتانيايی پس از آنکه دوازده روز را در ايران در بازداشت سپری کردند، روز 4 آوریل 2007 در حضور محمود احمدی نژاد آزاد شدند.

مطالب مرتبط