من و انتخابات : نورالدین پیرموذن

نه بزرگ به ادامه وضع موجود

برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در کشور نشانه مقدماتی گذر از یک جامعه سنتی قالب ریزی شده، به سمت جامعه توسعه یافته و مدرن است. سیاست‌ها و سیاست مدارانی که از خود کارآیی نشان نداده‌اند و یا دوران کارآیی خود را پشت سرگذاشته اند طی جریان قانونمند و مسالمت آمیز انتخابات توسط مردم حذف و کنار گذاشته می شوند و اصولا در جوامع صاحب فکر، فرهنگ، تمدن و اندیشه، نوسازی اجتماعی تدریجی، و بدون اغتشانش و فروپاشی به نتیجه می رسد.

بالا رفتن سطح مطالبات مردم و بستر توسعه‌ سیاسی بعد از دوم خرداد سال 76 منجر به پیدایش ادبیات سیاسی توسعه‌آمیز در کشور شده است. مردم امروز درک کرده اند که حضور و یا عدم حضور در پای صندوق‌های رای شیوه ای برای بیان خواسته های خودشان است.

با اعمال اراده فردی در هرم ساختار سیاسی کشور و وجود تیغ رد صلاحیت شورای نگهبان، امکان انجام هرگونه انتخابات آزاد، عادلانه و سالم عملا امکان پذیر نیست و ایران و ایرانی از نعمت حق "انتخاب آزاد" محروم است.

من و انتخابات: دیدگاه نویسندگان دیگر

بنابراین در هر انتخاباتی که برگزار می شود، باید در دایره محدود و از قبل ترسیم و طراحی شده، قدم برداشت و تصمیم گرفت. پرواضح است که هرگونه اعتراض به برگزاری انتخابات "مهندسی شده، نمایشی و یا فرمایشی" با برچسب های گوناگون چون "مزدور، خائن، جاسوس و ..." روبرو خواهد شد.

اما امروز کشور روزهای حساس و سرنوشت ساز خود را می گذراند و پیش از هر زمان دیگر نیازمند تصمیم گیری مبتنی بر عقل، و خرد جمعی دارد. عملکرد چهارساله دولت نهم عملا کشور را چنان با بحرانهای داخلی و تنش های خارجی روبرو ساخته است که حتی لایه هایی از همفکران، همقطاران و همراهان جناح اقتدار گرا نیز به ستوه آمده اند و در صورت تداوم وضع موجود کشور با تهدید فروپاشی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبرو خواهد شد که به صلاح هیچ کس نیست.

اگر چهار سال پیش به دلایل بلند بودن صدای طبل جنگ، وجود دولت نظامی و امنیتی یک منطق به ظاهر قابل قبول داشت، امروز و در "عصر آرامش و حاکمیت منطق گفتگو" ادامه استفاده از افراد و ادبیات سیاسی تشنج آفرین با مغز کوچک، فکر کوتاه، و دهان بزرگ امکان پذیر نیست.

لذا، همراه مردم بزرگ ایران در این انتخابات شرکت خواهم کرد و به ادامه وضع موجود در کشور "نه" بزرگ خواهم گفت.

تقریبا با علایم و نشانه های موجود در کشور می توان حدس زد که عمر دولت "فقر و فریب و فتنه" تمام شده است و تنها شانس این دولت، خواب مجدد آیت الله جنتی و امکان انجام یک تقلب بزرگ انتخاباتی در عدم شمارش صحیح و درست آرای مردم است. تجربه تاریخی نشان داده است که امکان تکرار این اشتباه بزرگ توسط شورای نگهبان و مجریان انتخابات با استفاده از مکانیزم های ابطال و جابجایی صندوق ها وجود دارد و آیا این بار نیز شورای نگهبان از تخصص خود در "تغییر رای مردم" استفاده خواهد کرد یا نه؟ روزهای آینده نشان خواهد داد.

لینک های اینترنتی مرتبط

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست