تاکید بریتانیا بر عدم عذرخواهی از ایران در قضیه ملوانان

وزارت امور خارجه بریتانیا روز شنبه با انتشار یک بیانیه رسمی بار دیگر تاکید کرد که هیچ گونه عذرخواهی در ارتباط با ملوانان دستگیر شده در ایران صورت نگرفته است.

در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا همچنین آمده است که عذرخواهی در این مورد کاری نامناسب می بود چرا که معلوم شده بود که ملوانان بریتانیایی در بیرون از آب های ایران دستگیر شده بودند.

این بیانیه می افزاید که با این وجود تماس هایی میان سفارت بریتانیا و مقام های ایرانی برای حل تعدادی از مسائل ناشی از این موضوع صورت گرفت.

بحث در مورد این مساله پس از آن بالا گرفت که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران و میرحسین موسوی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مناظره روز چهارشنبه ۱۳ خرداد خود به آن پرداختند.

آقای احمدی نژاد در بخشی از پاسخش به انتقادهای آقای موسوی نسبت به سیاست های خارجی دولت نهم از جمله ماجرای ملوانان بریتانیایی گفت: " آقای بلر کتبا نامه داد و عذرخواهی کرد و گفت ما سیاست هایمان را در رابطه با ایران عوض خواهیم کرد." آقای احمدی نژاد افزود که این سند در وزارت خارجه ایران موجود است. او گفت که یکی از زیباترین کارهای جمهوری اسلامی برخورد با ملوانان بریتانیایی بود. تونی بلر نخست وزیر وقت بریتانیا، در این باره در همان زمان گفته بود: " آنها (ملوانان) بدون هر گونه معامله، مذاکره و توافق های حاشیه ای آزاد شدند." هشت ملوان و هفت تفنگدار دریایی بریتانیایی پس از آنکه دوازده روز را در ایران در بازداشت سپری کردند، روز ۴ آوریل ۲۰۰۷ در حضور محمود احمدی نژاد آزاد شدند. روز پنجشنبه، ۱۴ خرداد، به دنبال سخنان آقای احمدی نژاد، سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا در گفتگو با بی بی سی فارسی با تکذیب سخنان رئیس جمهوری ایران گفت که کشورش در ماجرای بازداشت نظامیان بریتانیا به وسیله ایران از این کشور عذرخواهی نکرده است. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا در گفت و گو با بی بی سی فارسی خاطرنشان کرده بود: "در پی این ماجرا (بازداشت ملوانان) مکاتباتی میان سفارت بریتانیا در تهران و مقام های ایران رد و بدل شد. به هر حال عذرخواهی در این مکاتبات نمی توانست معنایی داشته باشد، چون اصولا این ماجرا در آب های ایران اتفاق نیفتاد." این مساله هم اکنون به مساله ای داغ درعرصه انتخابات تبدیل شده و گروه های رقیب می کوشند از این موضوع در تبلیغات خود به نفع نامزد مورد نظر استفاده کنند. روز جمعه، ۱۵ خرداد، خبرگزاری های ایران، متن و تصویر نامه وزارت امور خارجه ایران به سفارت بریتانیا در تهران و پاسخ سفارت بریتانیا به این نامه را به عنوان سند مورد اشاره موجود در وزارت امور خارجه مبنی بر عذرخواهی تونی بلر منتشر کردند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، در گزارش خود در همین زمینه نوشت که به رغم انتقادات "برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری"، مستندات مربوط به عذرخواهی دولت لندن از تهران در قبال موضوع تفنگداران انگلیسی، نشان دهنده عزت و اقتدار جمهوری اسلامی در این ماجرا است.

مطالب مرتبط