پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مخالفان انتخابات در خارج از کشور

انتخابات زمان بالا گرفتن فعالیتهای احزاب و گروههای سیاسی در هر کشوری است ولی گروههای سیاسی متعددی هستند که امیدی به معرفی کاندیدا در رقابتهای انتخاباتی ایران ندارند. بیشتر این گروهها که در خارج از ایران فعالیت می کنند، دور قبل انتخابات ریاست جمهوری ایران را تحریم کردند. جمال الدین موسوی نگاهی دارد به مواضع گروههای مخالف در این دور انتخابات.