سایت ستاد موسوی از برخورد پلیس با هواداران خبر داد

صفحه سایت قلم نیوز
Image caption صفحه مربوط به این خبر در سایت قلم

سایت قلم، سایت رسمی ستاد میرحسین موسوی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران، از برخورد پلیس تهران با تعدادی از طرفداران این کاندیدا در نزدیکی ستاد مرکزی آقای موسوی خبر داده است.

به گزارش سایت قلم تعدادی از هواداران آقای موسوی، در اطراف ستاد مرکزی این نامزد تجمع کرده بودند و شعارهایی در حمایت از میرحسین موسوی سر می دادند.

به نوشته این وب سایت، بعد از اعلام نتایج اولیه انتخابات از سوی ستاد انتخابات کشور و فاصله زیاد آرای آقای احمدی نژاد با آقای موسوی، یکی از مسئولان ستاد در جمع هواداران حاضر شد و توضیحاتی به آنها داد و مردم را به آرامش دعوت کرد.

وب سایت رسمی ستاد آقای موسوی گزارش داده که هواداران این کاندیدا در این هنگام شعار "الله اکبر" سر دادند که همین مسئله موجب برخورد شدید پلیس با مردم حاضر و متفرق کردن آنها شده است.

سایت قلم گزارش داده است که پلیس برای متفرق کردن مردم از باتوم و اسپری فلفل استفاده کرده و گاز اشک آور هم به داخل ستاد آقای موسوی پرتاب کرده است.

ستاد مرکزی میرحسین موسوی در نزدیک میدان فاطمی واقع است. وزارت کشور ایران هم که کار تجمیع آرا در آن ادامه دارد نیز در نزدیکی میدان فاطمی قرار دارد.

بنا بر گزارش ها تعدادی از هواداران آقای احمدی نژاد مشغول شادی در نزدیکی وزارت کشور هستند.

پلیس ایران روز جمعه از برگزاری مانوری به نام "مانور اقتدار" خبر داده و گفته بود هدف این مانور برقراری امنیت انتخابات است.

همچنین وزارت کشور ایران اعلام کرده بود هر گونه تجمع طرفداران کاندیداها بعد از پایان رای گیری غیرقانونی است.