آیت الله خامنه ای: پیامک هایی که از قول من منتشر شده دروغ است

آیت الله علی خامنه ای

آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه ۲۲ خرداد پس از انداختن رأی خود به صندوق انتخابات ریاست جمهوری گفت که شایعاتی از قول او منتشر شده که واقعیت ندارد.

آقای خامنه ای گفت: "من دیدم دیروز و دیشب، در پیامک های فراوانی که دست مردم هست، شایعاتی را از قول من نقل می کردند که دروغ محض بود و واقعیت نداشت".

گفته می شود پیامکی تلفنی از پنجشنبه در ایران منتشر شده مبنی بر این که رهبر ایران در پاسخ به نامه اکبر هاشمی رفسنجانی، گفته است که مردم پاسخ دروغگویان را خواهند داد.

اما سایت رسمی دفتر آیت الله خامنه ای ارائه هرگونه پاسخ شفاهی یا کتبی به نامه آقای هاشمی رفسنجانی را تکذیب کرده است.

از طرف دیگر شنیده شده که در پیامکی دیگر به نقل از آیت الله خامنه ای علیه آقای هاشمی رفسنجانی مطالبی منتشر شده است.

شبکه های تلویزیونی ایران زیرنویس هایی را پخش کرده اند که محتوای این گونه پیامک ها را تکذیب می کنند.

آقای خامنه ای هم پس از انداختن رأی خود به صندوق، در برابر دوربین تلویزیون ایران گفت: "آدم های ناسالم از این کارها می کنند، توی همه بخش ها و همه گروه ها هم کم و بیش ممکن است آدم ناسالم، که سوءنیت داشته باشند و حسن نیت نداشته باشند، پیدا بشود".

از سوی دیگر خبر می رسد که سیستم پیامک تلفنی در ایران از پنجشنبه شب دچار اختلال شده است.

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به خبرگزاری ایلنا گفته است: "ممکن است قطع پیامک ها با هماهنگی نهادهای دیگر صورت گرفته باشد".

آیت الله خامنه ای در گفته های خود پس از رأی دادن همچنین نسبت به احتمال بروز تشنج هشدار داد.

او گفت: "ممکن است بدخواهانی بخواهند در مراکز رأی تشنج ایجاد کنند. هر گونه تشنجی به ضرر صندوق های رأی تمام خواهد شد".

او از مردم خواست که با "متانت و صبر" مانع از بروز تشنج بشوند.

آیت الله خامنه ای در عین حال گفت: "باید از این حضور پرشوری که مردم در روزهای اخیر و حتی شب ها، آنطور که مطلع شدم، در خیابان ها داشتند، تشکر کنم. هر گروهی طبق میل خودشان و به نظر خودشان شعار می دادند، اما رشد و آگاهی مردم نگذاشت که یک حادثه تلخی به وجود بیاید".

او از "رشد و بلوغ عقلانی" کسانی که شور و شوق خود را در خیابان ها نشان دادند ستایش کرد.

رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت که در این انتخابات "شور و شوق و تحرک مردم بسیار بالا است" و علت آن را "حضور نامزدهای مختلف" و "آگاهی و بیداری مردم" دانست.