موسوی: تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهم شد

موسوی

در پی اعلام بخش عمده ای از نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران که در آن آقای احمدی نژاد پیشتاز است، میرحسین موسوی نامزد انتخابات طی بیانیه ای این نتایج را "شعبده بازی دست اندرکاران انتخابات و صدا و سیما" خوانده است.

آقای موسوی نتایج اعلام شده را "بهت آور" توصیف کرده و نوشته که مردم "به دنبال آن هستند که بدانند چگونه و توسط چه کسانی و مقاماتی طرح این بازی بزرگ ریخته شده است."

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری، نسبت به آنچه "روند موجود و تخلفات آشکار و فراوان روز انتخابات" خوانده، هشدار داده و گفته که "تسلیم این صحنه آرایی خطرناک" نخواهد شد.

متن کامل بیانیه میرحسین موسوی

آقای موسوی با انتقاد شدید از عملکرد "متصدیان بی امانت" نوشته که این کار "جز تزلزل ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی و حاکمیت دروغ و استبداد نیست."

این نامزد انتخابات گفته است: "به افشای رازهای پشت سر این روند پر مخاطره خواهم پرداخت و آثار نابود کننده آن را بر سرنوشت کشور توضیح خواهم داد."

این نامزد انتخابات به مسئولان توصیه کرده "بیش از آن که دیر شود این روند را فورا متوقف کنند و همگی به خط قانون و امانتداری از آرای ملت باز گردند که خروج از عدالت مشروعیت زداست."

به گفته آقای موسوی، مردم از کسانی که با تقلب روی کار بیایند، تمکین نخواهند کرد.

آقای موسوی تاکید کرده که "خائنین به آرا مردم ابایی از آن ندارند که این خانه پارسایان به آتش کشیده شود."