موسوی: مراجع مقابل'تقلب در آرای مردم' سکوت نکنند

موسوی

میرحسین موسوی در نامه ای به مراجع شیعه از آنها خواسته تا در مقابل "تقلب در آرای مردم" سکوت نکنند.

آقای موسوی در نامه ای به "مراجع عظام و علمای اعلام" نوشته: از آنجا که "تمامی راهها برای احقاق حقوق مردم بسته شده، مواجه شدن مردم مظلوم با سکوت علما و مراجع که ملجا راسخ این ملت شمرده می شوند، خسارتی بیش از یک تغییر در آرا را به دنبال خواهد داشت"

به نوشته آقای موسوی، "استفاده‌ بی حساب از امکانات عمومی و دولتی برای تبلیغات یک‌سویه به سود نامزد حاکم به خوبی نشان دهنده عزم این گروه خاص برای پیروزی به هر قیمت و از هر راه ممکن بود، اما تصور تقلب در آرای مردم تا این اندازه و برابر انظار شگفت‌زده جهانیان از حکومتی که تعهد به عدالت شرعیه از ارکان اساسی آن شمرده می‌شود، برای کسی ممکن نبود."

متن نامه میرحسین موسوی به مراجع

آقای موسوی می نویسد: "عواملی به بهانه های واهی با چوب و چماق و باطوم و شوک الکتریکی به جان اعضای ستادهای اینجانب و مراجعه کنندگان سرگردان و مبهوت از این وضعیت افتاده‌اند، در حالی که امیدی به کارایی قوه قضاییه محترم نمی‌رود."

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پایان نامه در باره هدف از نوشتن نامه می نویسد:"به حسب وظیفه صیانت از آرای مردمی که اینک دچار چنین زیان عظیمی شده‌ا‌ند عرض حالی تقدیم و یادآور می‌شوم که شاید تذکر به جای شما به مسوولان مفید واقع شود."

این نامه دومین نوشته ای است که آقای موسوی بعد از اعلام نتایج انتخابات منتشر کرده است.

آقای موسوی بعد از اعلام بخشی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری، آن را "شعبده بازی دست اندرکاران انتخابات و صدا و سیما" خواند بود.

آقای موسوی نتایج اعلام شده را "بهت آور" توصیف کرد و نوشت که مردم "به دنبال آن هستند که بدانند چگونه و توسط چه کسانی و مقاماتی طرح این بازی بزرگ ریخته شده است."

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری، نسبت به آنچه "روند موجود و تخلفات آشکار و فراوان روز انتخابات" خوانده، هشدار داده و گفته است که "تسلیم این صحنه آرایی خطرناک" نخواهد شد.

متن کامل بیانیه میرحسین موسوی

آقای موسوی با انتقاد شدید از عملکرد "متصدیان بی امانت" نوشته که این کار "جز تزلزل ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی و حاکمیت دروغ و استبداد نیست."

این نامزد انتخابات گفته است: "به افشای رازهای پشت سر این روند پر مخاطره خواهم پرداخت و آثار نابود کننده آن را بر سرنوشت کشور توضیح خواهم داد."

این نامزد انتخابات به مسئولان توصیه کرده "بیش از آن که دیر شود این روند را فورا متوقف کنند و همگی به خط قانون و امانتداری از آرای ملت باز گردند که خروج از عدالت مشروعیت زداست."

به گفته آقای موسوی، مردم از کسانی که با تقلب روی کار بیایند، تمکین نخواهند کرد.

آقای موسوی تاکید کرده که "خائنین به آرا مردم ابایی از آن ندارند که این خانه پارسایان به آتش کشیده شود."