ادامه اعتراض مردم به نتیجه انتخابات

Image caption حمله پلیس ضد شورش به معترضین

با افزایش اعتراضات علیه نتیجه انتخابات ایران، وضعیت شهر تهران غیر قابل پیشبینی و به طور بالقوه انفجارآمیز است.

مردم در طول روز یکشنبه در نقاط مختلف شهر جمع می شدند. اغلب این تجمعات اعتراضی سازمان یافته نبوده اند.

خودروسواران در ترافیک ایجاد شده، در اعتراض به حکومت بوق ممتد می زدند. جمعیت زیادی هم در پیاده روها شعار می دادند.

نیروهای پلیس در برخی مناطق با قدرت کامل حاضر بودند. برخی از آنها محیا به لباس و تجهیزات کامل "ضد شورش" بودند و گروهی دیگر سوار بر موتور حمله می کردند.

به نظر می رسد که به آنها دستور صریح داده شده که تیر اندازی نکنند. هر چند که گاهی صدای شلیک شدن گلوله به گوش می رسد، پلیس اکثرا با باتوم حمله می کنند و اغلب حملات آنها توام با خشونت بسیار شدید است.

پی بردن به عمق اعتراضات در تهران کاری مشکل است، چه رسد به کل کشور. اما اعتراضات عصر یکشنبه خیلی سریع گسترش یافتند.

تعداد زیادی از ایرانیان با شعار مرگ بر دیکتاتور به پشت بامهای خود رفتند. آنها اکنون نه فقط محمود احمدی نژاد، رییس جمهور، بلکه آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران را به چالش کشیده اند. این بدان معناست که در واقع، کل شالوده جمهوری اسلامی به چالش کشیده شده است.

من برای دو سال دیده ام که ایرانیان جوان و فعال چگونه با سرخوردگی رو به افزایش به دنبال کار و زندگی خود رفته اند.

آنها احساس می کنند که نظام حکومتی موجود امیدها و خواسته های آنان را سرکوب کرده است. آنها اکنون نتیجه انتخابات را، که به اعتقاد بسیاری از ایرانیان با تقلب حاصل شده، توهین به شعور خود تلقی می کنند.

بی توجهی به اعتراضات مردم و خونسردی آقای احمدی نژاد نسبت به این اعتراضات نیز سبب افزایش خشم آنها شده است.

اما نباید اشتباه کرد، آقای احمدی نژاد هم طرفداران زیادی دارد. تعداد زیادی از آنان یکشنبه عصر به راهپیمایی موسوم به جشن پیروزی او رفتند.

آقای احمدی نژاد حملات خود را متوجه دولتها و رسانه های خارجی کرده و آنها را متهم به دامن زدن به آشوب کرده است.

الان خطری که وجود دارد این است که دو طرف مقابل به زد و خورد جدی بپردازند. بسیاری از مردم نگرانند که در صورت ادامه نا آرامیها، دولت به پلیس اجازه تیراندازی بدهد.

در همین حال رسیدن به یک نوع تفاهم سیاسی مشکل به نظر می رسد. آقای احمدی نژاد پشتش به حمایت رهبر ایران گرم است و حاضر به تفاهم نیست و مخالفان او هم می دانند که اعتراض رسمی آنان احتمالا به جایی نخواهد رسید.

وضعیت کنونی در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است و نمی توان نتیجه کار را پیشبینی کرد.

مطالب مرتبط