لحظه دشوار تاریخ جمهوری اسلامی

این نتیجه ای نبود که غرب امید آن را داشت اما هرج و مرج های سیاسی و اغتشاشات عمومی در ایران هم چیزی نیست که دولت های خارجی خواهان آن باشند.

گزینه انتخاب در این انتخابات میان محمود احمدی نژاد که آشکارا ضد غربی است و میر حسین موسوی بود که گفت خواهان پایان دادن به انزوای ایران و گفت و گو با آمریکا است.

حتی در صورتی که میرحسین موسوی رئیس جمهوری ایران می شد، روابط راحت و آسانی میان دو کشور شکل نمی گرفت. ایران همواره کشور سخت و دشواری برای آمریکا، بریتانیا و سایر کشورهای غربی برای سر و کار داشتن باقی خواهد ماند.

حتی شاه، که تاج و تخت خود را به علت غربی کردن بسیار سریع ایران از دست داد، مرد سرسختی برای تعامل بود.

ایران یک قدرت منطقه ای مهم و با این حس تاریخی است که غرب جلوی پیشرفت آن را گرفته است. منافع ایران هر از چند گاهی در برخورد با منافع غرب قرار گرفته است.

اعتبار لکه دار شده

برای غرب گزینه میان آقای احمدی نژاد و آقای موسوی به درجه دشواری تعامل با آنها ربط دارد.

پاسخ این سئوال اکنون مشخص است اما برای جهان خارج در کل این امر به گونه ای رخ داده که تمام چهار سال آینده ریاست جمهوری او را تحت تاثیر قرار می دهد.

به نوشته یک روزنامه ایرانی در ایام انتخابات، یک وزیر دولت اندونزی با ستایش از ایران از این کشور به عنوان یک دموکراسی زنده نام برده بود.

پس از اعتراضات خیابانی و سرکوب سیاستمداران اصلاح طلب، انتظار نمی رود برای مدتی چنین اوضاعی را مشاهده کنیم.

اما قطعا به منفعت جهان خارج نیست که برای مدتی طولانی شاهد ناآرامی در ایران باشد. هرج و مرج سیاسی در یک کشور مهم تولید کننده نفت آسیب بیشتری به کشورهای غربی وارد می کند.

آنها قطعا محمود احمدی نژاد را با اعتبار لکه دار شده اش به ادامه ناآرامی ها ترجیح می دهند.

دشواری سرکوب

وقایع پس از انتخابات یک تفاوت مهم با گذشته را نشان می دهد. برای مقامات اکنون برخورد و سرکوب با مخالفان بیش از پیش دشوار شده است.

گزارش ها حاکی از آن است که دفتر شبکه العربیه در ایران تعطیل شده است.

اقداماتی هم علیه سایر خبرنگاران خارجی صورت گرفته است. سایت انگلیسی بی بی سی نیوز هر از چندگاهی در ایران مسدود می شود. طی روزهای گذشته خدمات تلفن های همراه نیز قطع شده است.

اما مردم در سراسر ایران از آنچه در کشور در حال اتفاق است، باخبرند. امروزه راههای زیادی برای مردم برای کسب خبر وجود دارد.

با درک این واقعیت، تلویزیون دولتی ایران تصاویری از ناآرامی های شدید روز شنبه را به نمایش گذاشت، تصمیمی که احتمالا در عالی ترین سطوح گرفته شده است.

جمهوری اسلامی به لحظه دشواری از تاریخ خود رسیده است.

همه چیز اکنون به این بستگی دارد که آیا آقای احمدی نژاد می تواند وضعیت را بدون خشمگین کردن بیشتر مردم در خیایان ها آرام کند یا خیر.

مطالب مرتبط