وزارت کشور: قانون حق دسترسی به جزئیات رای صندوق ها را به نامزدها نمی دهد

کامران دانشجو

رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور ایران احتمال بازشماری کامل آرای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری این کشور را بعید دانست و درخواست محسن رضایی را برای اطلاع از جزئیات مربوط به شمارش آرای صندوق ها رد کرد.

کامران دانشجو روز چهارشنبه ۲۷ خرداد (۱۷ ژوئن) در یک برنامه تلویزیونی در شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی، در پاسخ به پرسشی در مورد درخواست آقای رضایی گفت که قانون چنین حقی برای نامزدها در نظر نگرفته است، "ما به مر قانون عمل می کنیم".

آقای رضایی چند ساعت پیش تر در نامه ای به وزیر کشور ایران، "تا پایان وقت اداری" روز چهارشنبه به او فرصت داده بود که اطلاعات مربوط به شمارش آرای صندوق ها را در اختیار نمایندگان او قرار دهد.

آقای رضایی اعلام کرده بود که در غیر این صورت ناچار خواهد شد چیزی جز بازشماری آرا را از شورای نگهبان درخواست کند.

او دسترسی به اطلاعات مربوط به شمارش آرای صندوق ها را "ابتدایی ترین حق" نامزدها دانسته بود.

اما رئیس ستاد انتخابات کشور گفت که حتی اعلام آرای شمارش شده به تفکیک شهرستان ها "تا این تاریخ سابقه نداشته است".

کامران دانشجو در برنامه تلویزیونی شبکه خبر همچنین احتمال بازشماری کامل آرا را بعید دانست و گفت تنها در صورتی این امر ممکن است که شورای نگهبان در صحت شمارش همه صندوق ها تشکیک کند.

آقای دانشجو گفت که تا کنون "حتی یک اعتراض مستند" به دست وزارت کشور نرسیده و آنچه نامزدهای رقیب محمود احمدی نژاد و طرفداران آنها می گویند "کلی گویی" و غیر قابل بررسی است.

او به اظهارات روز قبل علی اکبر محتشمی پور، رئیس کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی که گفته بود در ده ها حوزه انتخابیه آرای اخذ شده بیش از کل واجدان شرایط بوده است اشاره کرد و گفت که این مسئله به دلیل وجود "آرای شناور" اتفاق افتاده است.

آقای دانشجو به عنوان نمونه گفت که در استان مازندران تعداد آرای اخذ شده ۱۰۰.۲ درصد واجدان شرایط بوده که این امر به دلیل مسافرت شهروندان از نقاط مختلف به این استان رخ داده است.

رئیس ستاد انتخابات ایران گفت که همین موضوع در برخی نقاط خراسان هم اتفاق افتاده است که به دلیل حضور زائران امام رضا بوده است.