هشدار محسن رضایی به وزارت کشور

محسن رضایی

محسن رضایی، یکی از نامزدهای جناج اصولگرا در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران تلویحا هشدار داده که ممکن است خواستار ابطال انتخابات شود.

آقای رضایی روز چهارشنبه ۲۷ خرداد (۱۷ ژوئن) در نامه ای به صادق محصولی، وزیر کشور ایران، نوشته است که اگر وزارت کشور "تا پایان وقت اداری امروز" اطلاعات مربوط به شمارش آرای صندوق ها را در اختیار نمایندگان او قرار ندهد، ناچار خواهد شد به شورای نگهبان "درخواستی غیر از بازشماری آرا" ارائه کند.

به نظر می رسد تنها درخواست ممکن به جز بازشماری آرا، همصدایی با درخواست مهدی کروبی برای ابطال انتخابات یا همراهی با درخواست میرحسین موسوی برای تشکیل یک کمیته حقیقت یاب باشد که به گفته ستاد او "قطعا به ابطال انتخابات منجر خواهد شد".

وزارت کشور ایران نتایج شمارش آرای انتخابات را به تفکیک استان و شهر منتشر کرده اما هنوز نتایج مربوط به شمارش آرای صندوق ها را در اختیار نامزدها قرار نداده است.

آمار اعلام شده توسط وزارت کشور در مورد آرای استان ها و شهرها، مورد انتقاد ستاد میرحسین موسوی قرار گرفت و رئیس کمیته صیانت از آرای این ستاد گفت که در حدود ۷۰ حوزه انتخابیه "میزان رأیی که در صندوق ها ریخته شده نسبت به واجدین شرایط بسیار بیشتر است".

اکنون محسن رضایی با انتقاد از "تأخیر کم سابقه ستاد انتخابات کشور در ارائه نتایج شمارش آرای صندوق ها"، به وزیر کشور نوشته است که این تأخیر "شائبه عددسازی در صندوق ها برای تطبیق با نتایج کلی حوزه های انتخابیه" را ایجاد می کند.

ستاد انتخابات کشور، اعلام نتایج انتخابات را حدود سه ساعت پس از پایان رأی گیری آغاز کرد و نسبت آرای نامزدهای مختلف تا پایان اعلام نتایج کم و بیش ثابت ماند.

آقای رضایی در نامه خود به آقای محصولی از بی توجهی وزارت کشور به "تقاضاهای مکرر" و "نامه رسمی به رئیس جمهور" گلایه کرده و اطلاعات مربوط به شمارش آرای صندوق ها را "ابتدایی ترین حق" نامزدها دانسته است.