کروبی به شورای نگهبان: انتخابات را ابطال و بقای نظام را تضمین کنید

مهدی کروبی

مهدی کروبی در نامه ای سرگشاده به شورای نگهبان رسما از اعضای این شورا خواسته است که دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران را ابطال کند.

او در این نامه که تاریخ جمعه ۲۹ خرداد را دارد، نوشته است: "با رأی عادلانه در باره انتخابات و ابطال آن و برگزاری انتخابات مجدد اراده ملت را بپذیرید و بقای نظام را تضمین کنید که این به عدالت نزدیک تر است".

آقای کروبی در این نامه نوشته است که نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی به این دلیل نظارت بر انتخابات را به شورای نگهبان واگذار کرده اند که "نگران تکرار تجربه دخالت دربار و ساواک در انتخابات در رژیم گذشته" بوده اند.

او با اشاره به اعتراض "اکثریت قطعی" مردم ایران به نتیجه انتخابات، برگزار کنندگان این انتخابات را به "سوءاستفاده از موقعیت خود در دولت، تصرف در رأی صندوق ها، دادن وعده و وعیدهای غیرقانونی و شبه قانونی، اتهام پراکنی و پرده دری" متهم کرده است.

آقای کروبی نوشته است: "اگر شورای نگهبان به سیاق گذشته خود عمل کند که به بهانه یک شام و میهمانی و یا دادن چند قلم جنس از سوی یک نامزد راهیابی به مجلس در یک حوزه انتخابیه کوچک یا دخالت یک فرماندار، انتخابات را باطل اعلام می کرد، اکنون با این وعده های بزرگ و سوءاستفاده های بزرگتر و توزیع پول از سوی مقامات بزرگتر، اگر شورای نگهبان کاری کمتر از ابطال کند در حقیقت مرتکب اشتباه بزرگی شده است".

او اطمینان داده است که در صدد تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان نیست و با وجود تردیدهایی که به گفته او در مورد بی طرفی این شورا وجود دارد، هنوز امیدوار است که شورای نگهبان "به وظیفه قانونی خود عمل کند و این انتخابات را باطل اعلام کند".

آقای کروبی هشدار داده است که در صورت ناامید شدن مردم از شورای نگهبان، "آن نگرانی تاریخی امام خمینی محقق شود که فرموده بود: مبادا روزی ملت علیه شورای نگهبان به خیابان ها بریزند".

او با تجلیل از مردمی که در روزهای اخیر در اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات به خیابان ها آمده اند، آنها را عصاره ملت خوانده و از اینکه حضور آنها به تحریک "عوامل بیگانه" نسبت داده می شود انتقاد کرده است.

آقای کروبی می نویسد: "حتما به یاد دارید که محمدرضا پهلوی هم قیام مردم تبریز را در آستانه انقلاب اسلامی به توطئه بیگانگان نسبت می داد و می گفت اینها از خارج وارد شده اند. حتما به خاطر دارید که محمدرضا پهلوی مخالفانش، یعنی من و شما را ارتجاع سرخ و سیاه می نامید و BBC را عامل انقلاب اسلامی ایران می خواند".

نامه آقای کروبی به شورای نگهبان در شرایطی منتشر شده است که سخنگوی این شورا از برگزاری جلسه فوق العاده اعضای شورا در روز شنبه با حضور نامزدهای معترض خبر داده است.

به گفته عباسعلی کدخدایی، در جلسه روز سه شنبه شورای نگهبان مقرر شده است که در جلسه بعدی نامزدهای معترض حاضر شوند و اعتراض خود را شخصا با اعضای شورای نگهبان مطرح کنند "تا تصمیم گیری شود".