متن کامل بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

"ملت شریف ایران در حالی که تظاهرات میلیونی آرام و مسالمت آمیز مردم در روز پنج شنبه می توانست مسئولان کشور را به ماهیت آرامش طلبانه و قانونی اعتراضات و مقاصد مسالمت جویانه معترضان مطمئن سازد، اعمال خشونت بی سابقه و وحشیانه علیه مردم در روز شنبه فاجعه آفرید و به شهادت بیش از ده تن و مجروح شدن صدها تن از هموطنان بیگناهمان منجر شد و جامعه ایران را در غم و ماتم جانکاهی فروبرد.

حضور پررنگ و رفتارهای تنش آفرین و تحریک آمیز نیروهای ضد شورش و لباس شخصی هایی که تنها نشان ارتباط آنها با نیروی انتظامی باتومی بود که در دست داشتند، در روز شنبه به روشنی حاکی از آن بود که هدف از این حضور بیش از آن که استقرار امنیت و مقابله با تشنج باشد، سرکوب مردمی است که برای تظاهرات آرام، قانونی و مسالمت آمیز دیگری به خیابان ها آمده بودند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن محکوم کردن کشتار و ضرب و شتم مردم بیگناه و عرض تسلیت به خانواده داغدار قربانیان و شهدای روز شنبه تأسف عمیق خود را از عدم ظرفیت و نابردباری مسئولان حکومت در برابر اعتراض های قانونی و مسالمت آمیز مردم ابراز داشته، اعلام می دارد این بی ظرفیتی و نابردباری و فجایع ناشی از آن نشانه آشکار بی اعتقادی دولتمردان حاکم به بدیهی ترین حقوق شهروندی است. تأسف بارتر تمسک به روش های کهنه، تکراری و رسوایی نظیر انتساب اغتشاش ها به بیگانگان و گروه های تروریستی است.

به این ترتیب باید در روزهای آینده شاهد موج مصاحبه های سازمانیافته با جوانان دستگیر شده در خیابان ها باشیم که به تحریک شدن از سوی عوامل بیگانه و گروه ها و جریان های سیاسی داخلی اعتراف کنند! این روش های زشت و غیر انسانی همراه با انتشار اخبار و حوادث مشکوک و در عین حال آشنایی نظیر آتش زدن مساجد و قرآن ها و انفجار بمب در اینجا و آنجا بدترین و ناامید کننده ترین واکنشی است که مسئولان یک حکومت می توانند به اعتراضات قانونی و مسالمت آمیز شهروندان خود بدهند. این در حالی که همه دولت ها تلاش می کنند شهروندان خود را به استفاده از روش های مدنی و مسالمت آمیز و اجتناب از روش های هرج و مرج طلبانه و خشونت آمیز برای ابراز اعتراضات خود قانع سازند. ممانعت از برگزاری تظاهرات آرام و مسالمت آمیز مردمی که تنها مطالبه آنها روشن شدن سرنوشت آراء خود و ابطال انتخاباتی نا مشروع است نقض آشکار اصل 27 قانون اساسی از سوی حاکمیت است. زیرا این اصل حق شهروندان را در تظاهرات و راهپیمایی های مسالمت آمیز به رسمیت شناخته است. ظاهراً تفسیر حاکمیت کنونی نظام از این اصل آن است که شهروندان تنها در تظاهرات و راهپیمایی به دعوت حاکمان یا برای حمایت و تأیید موضع حاکمان آزادند. این تفسیر به روشنی از عدم التزام حاکمیت کنونی به قانون اساسی و عهد خود با مردم در حفظ و حراست از حقوق اساسی آنها حکایت دارد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران هشدار می دهد ممانعت از تظاهرات آرام و مسالمت آمیز شهروندان برای اعلام نظر و خواست خود به قیمت کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از هموطنان، دستگیری هزاران تن از مردم و صدها تن از فعالان سیاسی و ... لطمات جبران ناپذیری به اعتماد ملت به دولت و وحدت و انسجام ملی وارد ساخته کشور را به سوی انسداد سیاسی، عطف توجهات به خارج از مرزها و گسترش روش های اعتراض خشن و پرهزینه برای دولت و ملت سوق خواهد داد. سازمان مجدداً تأکید می کند دولت برآمده از انتخاباتی که صحت و سلامت آن از سوی بخش عظیمی از ملت ایران مخدوش و مردود اعلام شده و بر موج گسترده اعمال خشونت علیه شهروندان شکل می گیرد، فاقد وجاهت قانونی است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران 31/ 3/88"