پاسخ وزارت کشور به اعتراضات میرحسین موسوی

وزارت کشور

وزارت کشور ایران به نامه اعتراضی میرحسین موسوی خطاب به شورای نگهبان پاسخ داده و این نامه را "حاوی تناقضات آشکار"، "عمدتا حاوی موارد کلی" و "فاقد مستندات عینی و حقوقی" دانسته است.

پاسخ وزارت کشور در ۷ سرفصل تنظیم شده و ترتیب به ابهامات مطرح شده در مورد "پلمپ صندوق ها"، "حضور نمایندگان نامزدها"، "صندوق های سیار"، "تعرفه ها"، "محدود کردن زمان رأی گیری"، "انتقال صندوق ها به فرمانداری" و "آرایش سبد آرا" پرداخته است.

این سرفصل ها دقیقا سرفصل هایی است که در نامه ۳۰ خرداد آقای موسوی خطاب به شورای نگهبان به آنها پرداخته شده بود.

پلمپ صندوق ها

وزارت کشور در پاسخ به اعتراض آقای موسوی به این موضوع که نمایندگان نامزدها به هنگام لاک و مهر صندوق ها در صبح روز انتخابات حضور نداشته اند، متن ماده ۲۹ قانون انتخابات را آورده و نوشته است: "همانگونه که ملاحظه می شود در متن قانون هیچ سخنی از الزام حضور نمایندگان کاندیداها برای پلمپ صندوق ها وجود ندارد، اما با این حال وزارت کشور از نمایندگان کاندیداها جهت نظارت دعوت کرد و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان آقای موسوی هنگام پلمپ صندوق ها در شعب اخذ رأی حضور داشتند".

این در حالی است که آقای موسوی در نامه خود نوشته بود این مسئله "در اغلب شعبات اخذ رأی" رعایت نشده است و بنابراین نمی توان مطمئن بود که صندوق ها از ابتدا خالی بوده اند.

حضور نمایندگان نامزدها

وزارت کشور در مورد اعتراض آقای موسوی به کارشکنی های انجام شده در مورد حضور نمایندگان نامزدها بر سر صندوق های رأی، نوشته است که ستاد آقای موسوی در معرفی نمایندگانش "ضعف" داشته است، اما با این حال ۴۰۶۷۶ نماینده او در مجموع ۴۵۷۱۳ شعبه "که حدود ۹۰ درصد صندوق ها را شامل می شود" حضور داشته اند که "اسامی و مشخصات آنها موجود است". آقای موسوی در نامه به شورای نگهبان نوشته بود: "هزاران نفر از نمایندگان اینجانب و سایر کاندیداها از شعب رأی گیری اخراج و به سایرین هم اجازه نداده اند وظایف نظارتی خود را طبق آنچه در قوانین و آئین نامه های مربوطه آمده است عمل کنند".

صندوق های سیار

وزارت کشور ایران اظهارات آقای موسوی در مورد صندوق های سیار را "خلاف واقع" توصیف کرده و با نقل ماده ۵۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری، نوشته است که بر خلاف نظر آقای موسوی، تشکیل صندوق های سیار "صرفا به مناطق صعب العبور کوهستانی و مسافت های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست" منحصر نمی شود. آقای موسوی در نامه خود به شورای نگهبان نوشته بود که "اغلب نمایندگان نامزدها" در صندوق های سیار همراه نبوده اند، چرا که یا فرمانداری ها آنها را نپذیرفته اند و یا "امکان همراهی آنها با صندوق های سیار در زمان جا به جایی" نبوده است. اما وزارت کشور می گوید که "طبق تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی، تأمین نیازهای نمایندگان نامزدها به عهده نامزد مربوطه می باشد و وزارت کشور در این مورد هیچ تکلیفی ندارد".

تعرفه ها

وزارت کشور انتقادات آقای موسوی در مورد تعداد زیاد تعرفه های چاپ شده و تعلل در رساندن تعرفه به شعبه هایی که تعرفه رأی گیری در آنها تمام شده بود را رد کرده و نوشته است: "در این دوره از انتخابات... کلیه تعرفه ها دارای سریال مخصوص و کد اختصاصی استانی بود". این در حالی است که آقای موسوی در نامه خود نوشته بود: "در روز ۲۱ خرداد (روز قبل از انتخابات) میلیون ها برگه تعرفه بدون شماره سریال چاپ شده است".

محدود کردن زمان رأی گیری

وزارت کشور در پاسخ خود به آقای موسوی نوشته است: "محدود کردن زمان رأی گیری نیز مانند بسیاری از مطالب دیگر ایشان خلاف واقع است". وزارت کشور نوشته است که این دوره انتخابات یک ساعت زودتر از دور قبل آغاز شد و تا ساعت ده شب ادامه یافت و نهایتا هم اعلام شد که تا زمانی که رأی دهنده در شعبه ای حضور دارد، رأی گیری ادامه خواهد یافت. آقای موسوی در نامه خود به شورای نگهبان نوشته بود: "در بسیاری از مناطق کشور در ساعت ۹ شب زمان رأی گیری پایان یافته اعلام شد و بسیاری از شهروندان علی رغم حضور در محل شعب اخذ رأی موفق به رأی دادن نشدند و آنان را از محل شعب اخذ رأی اخراج کردند".

انتقال صندوق ها به فرمانداری

وزارت کشور ایران این اعتراض آقای موسوی را که "در مرحله شمارش آرا و تنظیم صورت جلسات و فرم های مربوط و انتقال صندوق ها به فرمانداری ها هیچ نظارتی از سوی نمایندگان ناظر کاندیداها" وجود نداشته را رد کرده و نوشته است: "نمایندگان ایشان تا پایان شمارش آرا و تنظیم صورتجلسات و امضای فرم های مربوطه در شعب اخذ رأی حضور داشته اند و اعداد و ارقام را یادداشت نموده اند و بر تمامی مراحل شمارش آرا و اعلام نتایج صندوق ها نظارت داشته اند". در جوابیه وزارت کشور آمده است: "اگر آقای موسوی ادعا دارند که نتایج انتخابات و تجمیع آرا واقعی نبوده، می بایست دلایل خود را اعلام و مستندات خویش را ذکر می نمودند".

'آرایش سبد آرا'

وزارت کشور در پاسخ به ابهام مطرح شده توسط آقای موسوی در مورد "نسبت تقریبا ثابت آرا" میان کاندیداها در تمام مناطق کشور نوشته است که آرای کاندیداها در مناطق مختلف کشور ثابت نبوده و به عنوان نمونه، آقای موسوی در استان های آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان رتبه اول را کسب کرده است. در بخش پایانی جوابیه وزارت کشور در پاسخ به اعتراض آقای موسوی به موارد مربوط به پیش از انتخابات، آمده است که "اگر آقای موسوی مقدمات انتخابات را باعث ابطال انتخابات می دانستند، باید از ابتدا با اعلام باطل بودن انتخابات در آن شرکت نمی کردند نه اینکه پس از عدم کسب رأی لازم در انتخابات، موضوعات اتفاق افتاده ادعایی قبل از برگزاری انتخابات را بهانه ای برای ابطال آرای حدود ۴۰ میلیونی ملت اعلام می کردند".