اعتراض چهره های آکادمیک ایران به خشونت های اخیر

۳۴ چهره علمی و آکادمیک ایران با انتشار بیانیه ای خواستار پایان یافتن "رفتار خشونت آمیز و اعاده حقوق تضییع شده ملت در جریان انتخابات ریاست جمهوری" شده اند.

در این بیانیه آمده است طی روزهای گذشته و از زمان آغاز " تظاهرات مدنی و آرام مردم ایران در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری موارد متعدد و تکان دهنده ای از نقض صریح قوانین به وقوع پیوسته است."

چهره های دانشگاهی ایران در این بیانیه "استفاده از سلاح گرم و سرد و ضرب و جرح وحشیانه و غیرقانونی تظاهرکنندگان را به بهانه نظم و امنیت عمومی" محکوم کرده اند.

تقی آزاد ارمکی، علی پایا، حبیب الله پیمان، سروش دباغ، احمد و محمود صدری، عزیزالله تاجیک اسماعیلی، مقصود فراستخواه و محسن کدیور از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.