برخورد با تعدادی از فوتبالیسهای عضو تیم ملی

براساس گزارش های دریافتی از ایران چهار بازیکن فوتبال که با مچ بند سبز در بازی مقابل کره جنوبی حاضر شده بودند ، از تیم ملی کنار گذاشته شدند.

گفته شده این بازیکنان ظاهرا به نشانه همبستگی با معترضان نتایج انتخابات دست به این کار زده بودند.

براساس خبری که در روزنامه ایران، روزنامه طرفدار دولت جمهوری اسلامی، به چاپ رسیده، چهار بازیکن از شش بازیکنی که در جریان بازی در سئول در مقابل کره جنوبی اقدام به بستن مچ بند سبز کرده بودند، از ورزش ملی "بازنشسته" شده اند.

ازجمله این چهار نفر می توان به مهدی مهدوی کیا، کاپیتان تیم ملی، و علی کریمی اشاره کرد. دو نفر دیگر حسین کعبی و وحید هاشمیان نام برده شده اند.

هنوز مشخص نیست که چه بر سر دو بازیکن دیگر خواهد آمد.