وزیر کشور: دعوت‌کنندگان به راهپیمایی باید جوابگوی خون های ریخته شده باشند

صادق محصولی، وزیر کشور ایران گفته است کسانی که دعوت به راهپیمایی غیرقانونی می‌کنند باید در برابر حوادث و خون‌هایی که ریخته شده پاسخگو باشند.

آقای محصولی که پس از جلسه هیات دولت ایران سخن می گفت اظهار داشت: "دشمنان ما نظیر آمریکا، انگلستان و رژیم صهیونیستی تلخی شدیدی از رای ۴۰ میلیونی احساس کردند و خواستند شیرینی این پیروزی را در کام ملت ما تلخ کنند، که در این زمینه گروه‌های مختلفی را که به صورت علنی و غیرعلنی حمایت می‌کنند وارد عرصه کردند."