" نباید همه معترضان را اراذل و اوباش حساب کرد"

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری "مهر "گفته است که نباید همه معترضان به نتایج انتخابات را آشوبگر، اراذل و اوباش به حساب آوریم.

آقای مطهری پیشنهاد کرده است که صدا و سیمای جمهوری اسلامی با دعوت از نامزدهای معترض مناظره برگزار کند تا آنها "آزادانه حرفشان را بزنند و در مقابل هم وزارت کشور به این شبهات و حرف ها جواب صحیح بدهد." او گفته باید از امنیتی شدن فضا جلوگیری کنیم.