مشاهدات خبرنگار بی بی سی از خیابان های تهران

تهران ظهر امروز چهره آرامی داشت و از تجمع نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و شبه نظامیان در میادین بزرگ و خیابان ها خبری نبود. آنها بعد از ظهر و غروب که تجمع های معترضین در حال انجام بود، به گشت زنی پرداختند.

دلیل خلوتی خیابان ها این هم می تواند باشد که دولت نیروهای خود را به مقرشان برگردانده زیرا اعتقاد دارد که به پیروزی نزدیک است.

آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران مواضعش را در قبال نتایج انتخابات تکرار کرده و گفته است تغییری در این نتایج حاصل نخواهد شد. او گفت حکومت ایران به هیچ قیمتی زیر بار زور نخواهد رفت.

میر حسین موسوی که بر این باور است که تقلبی بزرگ در انتخابات ریاست جمهوری انجام شده است از اواخر هفته قبل در انظار عمومی دیده نشده است.

او تحت فشار شدیدی قرار دارد. صدها نفر دستگیر شده اند. دادگاهی ویژه جهت رسیدگی به پرونده افرادی که در جریان اعتراض ها دستگیر شده اند، تشکیل شده است.

گزارش شده است که وقتی میر حسین موسوی خواسته روزنامه اش دوباره منتشرکند، عده ای به آنجا یورش برده اند و بیست و پنج نفر از کارکنان روزنامه را دستگیر کرده اند.