۶۶ تن از استادان بازداشت شده، آزاد شده اند

علیرضا حسینی بهشتی، یکی از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی از آزادی اکثر استادان بازداشت شده در روز چهارشنبه خبر داد اما گفت هنوز چهار نفر از آنها در بازداشت به سر می برند.

به گزارش سایت کلمه، آقای بهشتی گفت: "قربان بهزادیان نژاد، از اساتید دانشگاه و رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی که روز گذشته در جمع ۷۰ استاد بازداشت شده قرار داشت، هنوز آزاد نشده است".

او نام سه نفر دیگری را که در بازداشت مانده اند ذکر نکرد.

کلمه پیش تر گزارش داده بوده که ۷۰ عضو انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه های کشور روز چهارشنبه پس از دیدار با میرحسین موسوی بازداشت شده اند.