بازداشت خبرنگار واشنگتن تایمز در تهران

بر اساس گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا، ياسن آتاناسیادیس خبرنگار روزنامه واشنگتن تايمز آمريكا به هنگام خروج از كشور در فرودگاه امام خمينی دستگير و بازداشت شد.

این خبرنگار که دارای تابعیت دوگانه یونانی و بریتانیایی است، اواخر هفته گذشته و به هنگام خروج از ایران توسط نيروهای مسئول مستقر در فروردگاه بازداشت شد.

هنوز جرم و علت بازداشت وی اعلام نشده است اما محسن مقدس زاده، مديركل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ایرنا گفت:" او به طور طبيعی مرتكب اقدامی خلاف عرف و قانون كشور شده و به همين دليل توسط مامورين امنيتی و انتظامی كشور دستگير شده است."

مديركل رسانه‌های خارجی با اشاره به اينكه مجوز ورود به كشور برای اين خبرنگار برای انجام فعاليت‌های خبری بوده، تصريح كرد:" اگر خبرنگاران خارجی به هنگام حضور در كشور مرتكب كارهايیخلاف، اقدام عليه امنيت ملی و يا جاسوسی برعليه كشور شوند، طبيعی است كه اين افراد توسط مراجع ذيصلاح دستگير و بازداشت شده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز مسئوليتی دراين خصوص ندارد."

به گفته مقدس زاده، خبرنگاران خارجی به هنگام سفر به ايران بايد ضمن رعايت مقررات در چارچوب مجوز كار خبری خود و براساس قوانين جاری كشور فعاليت كنند و هرگونه اقدام خلاف عرف و غيرقانونی مستوجب عواقبی براي اين افراد خواهد بود.