درخواست مجوز برای یادبود کشته شدگان

دفتر ارتباطات مردمی میرحسین موسوی برای برگزاری مراسم یادبود برای کشته شدگان ناآرامی های اخیر در ایران درخواست مجوز کرده است. به گزارش سایت قلم، این دفتر در اطلاعیه ای خطاب به مردم ایران اعلام کرده است:" جهت پاسداشت یاد شهیدان روزهای گذشته و تاکید بر حقوق قانونی مردم مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، از مراجع ذی ربط درخواست مجوز گردهمایی داشته ایم، که متاسفانه جواب مثبتی دریافت نکرده ایم. تلاش برای استفاده از این حق قانونی ادامه دارد. در صورت اخذ مجوز مراتب به استحضار شما مردم بزرگوار خواهد رسید".