برنامه رادیویی جدید بی بی سی

از این پس می توانید هر روز از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰ به وقت تهران (۰۸:۳۰ تا ۹:۳۰ بامداد به وقت گرینیچ) شنونده برنامه نیمروزی بخش فارسی رادیوی بی بی سی باشید. در این برنامه مهمترین رویدادهای ایران و چهان به شما ارائه می شود.

همچنین گزارشهای تحلیلی، مصاحبه و تفسیر رویدادهای مهم سیاسی، اجتماعی و ورزشی روز ایران و جهان، به همراه مرور روزنامه های چاپ تهران را نیز می توانید در برنامه نیمروزی بی بی سی بشنوید. برنامه نیمروزی رادیوی بی بی سی بر روی این طول موجها پخش می شود : ۱۹ متر برابر با ۱۵۷۲۵ کیلوهرتز ۲۵ متر برابر با ۱۱۸۶۰ کیلوهرتز همزمان می توانید این برنامه را بر روی امواج ماهواره ای تلویزیون فارسی بی بی سی نیز بشنوید. برنامه رادیویی دیگر بخش فارسی بی بی سی برنامه چشم انداز بامدادی است که هر روز از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۰۹:۰۰ صبح به وقت تهران (۰۲:۳۰ تا ۰۴:۳۰ گرینیچ) به مدت دو ساعت پخش می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های رادیویی ما و فرکانس های پخش آنها به صفحه "جدول برنامه های رادیو و فرکانس ها" مراجعه کنید.