نامه خانواده های زندانیان سیاسی به علمای قم و روسای قوه قضائیه و مجلس

خانواده های زندانیان و بازداشت شدگان ناآرامی های اخیر ایران در نامه های جداگانه ای به رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس و مراجع تقلید و علمای قم ، از وضعیت همسران و فرزندان خود ابراز نگرانی کرده اند.

نویسندگان این نامه ها ضمن ابراز نگرانی شديد نسبت به صحت و سلامت زندانی ها و رعايت حقوق قانونی آنها، خواهان آزادی فوری و رسیدگی هرچه سریع تر به پرونده آنها شده اند.

الهه مجردی، همسر محسن میردامادی، دبیر کل جبهه مشارکت ایران از جمله کسانی است که این نامه را امضا کرده است.

وی در گفت و گو با بخش فارسی بی بی سی گفت که هیچ مرجع قانونی اطلاعی درباره محل نگهداری زندانیان به آنها نداده و این خانواده ها فقط شنیده اند که این افراد در زندان اوین هستند.

خانم مجردی همچنین گفت که تعدادی از بستگان زندانیان هفته گذشته برای پیگیری وضعیت آنها به دفتر دادستانی تهران مراجعه کردند.

نگارندگان، در این سه نامه آورده اند که نسبت به وضعیت زندانیان، در بی خبری محض هستند.

در این نامه ها اشاره شده که جرم بازداشت شدگان، "ایجاد شور و نشاط انتخاباتی از طریق فعالیت در ستادهای انتخاباتی کاندیدای تایید شده توسط شورای نگهبان می باشد. نقش اثر گذار تک تک آنان در به صحنه کشاندن آحاد مردم، برای تعیین سرنوشت سیاسی کشورشان، ایجاد مشارکت حداکثری و مشروعیت بخشیدن به نظام جمهوری اسلامی است."

خانواده های محمد علی ابطحی، محسن امین زاده، علی تاجرنیا، مصطفی تاج زاده، سعید حجاریان، عبدالله رمضانزاده، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی و بهزاد نبوی از جمله امضا کنندگان این نامه ها هستند.