انتقاد آیت الله موسوی اردبیلی از برخورد خشن با معترضان

آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، از مراجع تقلید در قم، در دیدار با بعضی اعضای شورای نگهبان از برخوردهای خشنی که اخیرا در مقابل اعتراض های خیابانی به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ایران انجام شده انتقاد کرده است.

او گفته است که پاسخ به اعتراض ها باید به گونه ای باشد که مردم را قانع کند، "نه اینکه بدون تفاهم و با قوه قهریه بخواهیم اعتراض را ساکت نماییم".

آیت الله موسوی اردبیلی گفته است: "اتفاقاتی که در این انتخابات رخ داد متأسفانه موجب تضعیف نظام شد، در حالی که به راحتی امکان آن وجود داشت که قضایا حل شده و در یک مسیر منطقی قرار گیرد".

او به اعضای شورای نگهبان توصیه کرده است: "اشکالاتی را که معترضین به انتخابات وارد می کنند از آنها بشنوید و بخواهید که آنها را کتبا و همراه استدلال های منطقی ارائه دهند. باید اجازه دهید که مردم حرف خود را بیان نمایند".

آقای موسوی اردبیلی راه جلوگیری از کشانده شدن اعتراضات به خیابان ها را باز گذاشتن "مجرایی جهت بیان اعتراضات معترضین" دانست.