هشدار آیت الله خامنه ای به نخبگان سیاسی

رهبر جمهوری اسلامی از گروهی که "خواص و نخبگان سیاسی" خوانده خواسته است تا "مراقب رفتار و سخنان خود باشند."

آیت الله خامنه ای با اشاره به اعتراضات موجود به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفت " حل و فصل قضایا از طریق معیار های قانونی امکان پذیر است و همه نخبگان ، فعالان و جناح های سیاسی از هر دو طرف نیز باید از هرگونه تحریک احساسات و ایجاد خلل در یکپارچگی ملت بپرهیزند "

رهبری ایران گفت" در این قضایا نباید احساسات مردم به ویژه جوانان را تحریک کرد."

آیت الله خامنه ای که در سالگرد ترور آیت الله بهشتی از نزدیکان آیت الله خامنه ای و از رهبران اولیه انقلاب ایران سخن می گفت تاکید کرد که "ملت ایران با نظام خود روابط حسنه ای دارد."

سخنان رهبر ایران در آخرین روز مهلت شورای نگهبان برای رسیدگی به شکایت ها از انتخابات و دو روز پس از آن ابراز شده است که شورای نگهبان هیات ویژه ای را برای رسیدگی به انتخابات تعیین کرده است. دو کاندیدای اصلی منتقد میرحسین موسوی و مهدی کروبی پیشنهاد شورای نگهبان را نپذیرفته اند.