تشکیل "هیات ویژه تعیین تکلیف" بازداشت شدگان وقایع اخیر

علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه ایران از صدور دستور آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه، برای تشکیل هیات ویژه تعیین تکلیف بازداشت شدگان وقایع پس از اعلام انتخابات اخیر ریاست جمهوری خبر داده است.

آقای جمشیدی گفته است رئیس قوه قضائیه، هیاتی شامل قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور، ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه و مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور را تعیین کرده تا با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تهران به وضعیت بازداشت شدگان رسیدگی کند.

بر اساس این گزارش قرار است جریان امور از سوی این هیات به طور مستمر به رئیس قوه قضائیه گزارش شود.