شورای نگهبان صحت انتخابات ریاست جمهوری ایران را تایید کرد

شورای نگهبان پس از بررسی ۱۰ درصد از آرا صندوق ها، صحت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرده است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان تایید صحت انتخابات را طی نامه ای به صادق محصولی وزیر کشور اعلام کرده است.

وزارت کشور ایران، پیشتر محمود احمدی نژاد را پیروز دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرده بود.

پیشتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفته بود: این شورا برای اطمینان بیشتر و جلب اعتماد بیشتر هواداران نامزدها، حاضر است 10 درصد از صندوق ها را به صورت تصادفی بازشماری کند.

بنابر گزارش ها این بازشماری امروز در مقابل دوربین تلویزیون دواتی ایران انجام شده است.

پیشتر مهدی کروبی و میر حسین موسوی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات، خواستار ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن شده اند.