کامبیز نوروزی دستگیر شد

کامبیز نوروزی، دبیر حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بازداشت شد. یک منبع آگاه به بی بی سی گفت: کامبیز نوروزی روز یکشنبه در مراسم هفتم تیر مقابل مسجد قبا توسط نیروی انتظامی دستگیر شد.

گفته می شود آقای نوروزی در تماس تلفنی با خانواده اش گفته است که پرونده اش به دادگاه انقلاب ارسال می شود، اما زمانیکه خانواده وی به دادگاه مراجعه کرده اند، اطلاعی در خصوص پرونده آقای نوروزی وجود نداشته است. همچنین از محل بازداشت آقای نوروزی اطلاعی در دست نیست. کامبیز نوروزی پیشتر عضو هیات منصفه دادگاه مطبوعات و عضو هیات تدوین کننده قانون مطبوعات در دوره مجلس هفتم بود.