درخواست بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران برای محاکمه موسوی

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران بزرگ در نامه ای به دادستان کل کشور، خواستار محاکمه میر حسین موسوی به اتهام معاونت درناآرامی های اخیر شد.

این نامه در نه بند مختلف آقای موسوی را بر اساس مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مجرم دانسته و خواهان رسیدگی قاطعانه و بدون مسامحه با او شده است.

یکی از مواردی که در نامه بسیج دانشجویی به دادستان کل کشور مطرح شده است، مباشرت در برهم زدن امنیت کشور براساس ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی است.

مطابق این ماده هرکس با هر مرامی دسته، جمعیت یا شعبه، جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوان تشکیل دهد یا اداره ننماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم می شود.

مباشرت دراجتماع و تبانی در ارتکاب جرائم مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی از دیگر بندهای این نامه است. بر اساس این ماده هرگاه دو نفر یا بیشتر جرائمی بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور مرتکب شوند، در صورتی عنوان محارب بر آن صادق نباشد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

بند سوم نامه آقای موسوی را متهم به مباشرت در افترا و توهین و هتک حرمت اشخاص کرده است که مطابق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی هرکس با توجه به سمت به یکی از روسای سه قوه و یا اعضای دیوان محاسبات توهین کند، به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

مباشرت و معاونت در تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، از دیگر مواردی است که شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران بزرگ به آقای موسوی نسبت داده است.

براساس مطابق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی هرکس علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام، تبلیغاتی انجام دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.

در قسمت دیگری از این نامه به مباشرت و معاونت در اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی و ممانعت از کسب و کار اشاره شده است. براساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی در صورتی که فردی مجرم شناخته شود، از سه ماه تا یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

معاونت در محاربه و افساد فی الارض از دیگر اتهامات مطرح شده در این نامه علیه میر حسین موسوی است. طبق ماده ۱۸۳، ۱۸۲و ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، حبس از سه تا ۱۰ سال برای چنین جرمی در نظر گرفته شده است و بنا بر تبصره یک همین ماده در صورتی که اعمال به منظور اخلال در نظم و امنیت باشد، مجازات محارب خواهد داشت.

پیشتر نیز خبری درخصوص شکایت گروهی از نمایندگان اصولگرایان از میر حسین موسوی اعلام شده بود اما محسن کوهکن، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در خصوص تنظیم شکایتی از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی علیه برخی کاندیداها در گفت و گو با ایلنا اظهار بی‌اطلاعی کرد.