آمریکا به اتباع خود درباره سفر به ایران هشدار داد

وزارت امور خارجه آمریکا

وزارت امورخارجه ایالات متحده به اتباع این کشور درباره سفر به ایران هشدار داد.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای که روز چهارشنبه منتشر کرد از اتباع آمریکا خواست قبل از تصمیم گیری درباره سفر به ایران به دقت همه جوانب آن را بررسی کنند.

وزارت امورخارجه آمریکا با اشاره به ناآرامی های اخیر و تظاهرات معترضان به نتیجه انتخابات در ایران از اتباع آمریکایی که در ایران هستند خواسته است احتیاط کنند.

این بیانیه همچنین با اشاره به مشکلاتی که به تازگی برای بعضی از شهروندان آمریکا در ایران به وجود آمده است، به افرادی که دارای تابعیت دوگانه ایرانی-آمریکایی هستند هشدار داده موقع خروج از ایران ممکن است دچار مشکلاتی شوند.

وزارت امورخارجه ایالات متحده همچنین از شهروندان آمریکایی مقیم ایران خواست اقامت خود را در دفتر حفاظت منافع این کشور در سفارت سوئیس در تهران ثبت کنند.