دری نجف آبادی: انگلیسی ها سفره پهن کرده بودند

قربانعلی دری نجف‌آبادی

قربانعلی دری نجف‌آبادی، دادستان کل ایران بریتانیا را به دامن زدن به آشوب های اخیر ایران متهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، آقای دری نجف آبادی گفت: " وقتی سفارت انگلستان، سفره پهن می‌كند تا به آشوب‌ها دامن بزند و مسوول خدماتش را برای جمع‌آوری اطلاعات می‌فرستد،‌ دیپلمات‌های این كشور به عنوان عنصر نامطلوب اخراج می‌شوند."

آقای دری نجف آبادی نخستین مقام ایرانی نیست که بریتانیا را به دست داشتن در ناآرامی های بعد از انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم می کند.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ایران نیز روز جمعه از محاکمه تعدادی از کارکنان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران به جرم دست داشتن در ناآرامی های اخیر خبر داده بود.

بریتانیا این اتهام را رد کرده است.

مطالب مرتبط