عسگراولادی: حرف مخالفان را باید شنید

حبیب الله عسگر اولادی، عضو شورای مرکزی جمعیت موتلفه گفت حرف های بیش از سیزده میلیونی باید شنیده شود که به نامزدهای مخالف محمود احمدی نژاد رای داده اند.

آقای عسکر اولادی از نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری و هواداران او خواسته است تا توجه داشته باشند که کسانی که نامزد های مخالف آقای احمدی نژاد رای داده اند ، افراد درون نظام هستند و باید حرف آن ها شنیده شود.

بنا به گزارش ایسنا دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری که از تشکل های حامی احمدی نژاد است، گفته " تحولات اخیر نشان داد که قشر قابل توجهی از جامعه ، به ویژه نوجوانان و جوانان به رقیب نامزد پیروز علاقه دارند و اگر ما متعصبانه با نسل جوانمان برخورد کنیم به زیان نظام است."

اظهارات آقای عسگر اولادی در حالی بیان شده که بنا بر آمار رسمی وزارت کشور، بیش از چهارده میلیون نفر به نامزد های مخالف آقای احمدی نژاد رای داده اند.