لینک هایی برای باز کردن وبسایت بی بی سی فارسی در داخل ایران

اگر در داخل ایران برای دسترسی به وبسایت بخش فارسی بی بی سی مشکل دارید، می توانید با استفاده از از لینک های زیر به آن دسترسی پیدا کنید. برای استفاده از این پراکسی باید آن را تایید و مراحلی را که در آن ذکر شده، طی کنید.

http://bit.ly/BBCpersianproxy

http://bit.ly/bbcpersianproxy1

http://bit.ly/bbcpersianproxy3