«جنگ به آلودگی هوا با گرد و غبار دامن می زند"

Image caption «عملیات نظامی پوسته نازک زمین عراق را شکاف می دهد و تولید گرد و خاک را افزایش می دهد»

گرد و غباری که امسال تابستان هوای عراق را آلوده کرده، در خاطره مردم این کشور بی سابقه است.

آلودگی هوای عراق با گرد و خاک تا اندازه ای است که پروازهای این کشور متوقف شده و هزاران نفر از ساکنان این کشور به دلیل مشکلات تنفسی، به مراقبت های پزشکی نیاز پیدا کرده اند.

فعالان محیط زیست در عراق گرمایش زمین و جنگ در داخل این کشور را مسبب این وضعیت می دانند.

ترافیک خیابان های بغداد را مسدود کرده است اما تنها چیزی که ثابت می کند تعداد زیادی خودرو در خیابان ها در حال ترددند، صدای بوق و آژیر آنهاست.

شعاع دید در بغداد بیشتر از بیست، سی متر نیست و آنچه فراتر از آن دیده می شود، غباری است از گرد و خاک.

لایه ای از گرد و غبار روی موها نشسته و بدن مردم را پوشانده است.

همین گرد و غبار گلوها و بدتر از آن ریه ها را پر می کند و باعث می شود هوا برای تنفس به شدت سنگین به نظر برسد.

بخش اورژانیس بیمارستان ها در سراسر عراق وادار شده اند برای رسیدگی به بیماران ریوی که به خاطر گرد و غبار بد حال شده اند، منابعی را فعال کنند که معمولا برای موارد اضطراری استفاده می شود.

دولت عراق می گوید تغییرات جوی که آثار نامطلوب آن در سراسر جهان دیده می شود، مسبب این وضعیت در عراق بوده است چون الگوی معمولی وزش باد در این منطقه تغییر کرده و با خود از مناطق بیابانی واقع در غرب عراق هوای گرمتر و آلوده تر به گرد و غبار آورده است.

اما دکتر کمال حسین، معاون وزیر محیط زیست عراق، می گوید عامل دیگری که بیشتر از وزش باد باعث این آلودگی شده است، دهه ها جنگ و نبرد نظامی در این کشور است.

او می گوید: «پوسته زمین در عراق بسیار نازک است و بیشتر از 10 سانتیمتر نیست. وقتی تانک ها تردد می کنند و عملیات نظامی انجام می گیرد، این پوسته نازک شکاف برمی دارد و گرد و خاک بیشتری به هوا می رود و به همین دلیل است که تعداد توفان های گرد و غبار رو به افزایش بوده است.»

توفان های گرد و غبار به آنسوی مرزهای عراق و به کشور همسایه ایران کشیده شده است.

همانطور که این مشکل فقط محدود به یک کشور نمی شود، راه حل آن نیز باید بین المللی باشد. دولت عراق می گوید به همکاری کشورهای همسایه اش در شمال، ترکیه و سوریه، که رودخانه های دجله و فرات، منابع اصلی آبیاری این کشور را کنترل می کنند، نیاز دارد.

مطالب مرتبط