مرجان عبدالهیان و کوروش جوان بازداشت شدند

مرجان عبدالهیان از ادیتورهای قدیمی عکس و کوروش جوان، عکاس مطبوعات در ایران در ادامه بازداشت های پس از اعلام نتیجه انتخابات دستگیر شدند.

خبرنگاری در تهران که خواست نامش فاش نشود، با اعلام این موضوع به بی بی سی گفت مرجان عبدالهیان روز پنج شنبه ۱۸ تیرماه دستگیر شد ولی از محل بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.

این خبرنگار افزود سه همخانه آقای جوان نیز دستگیر شده اند ولی دلیل بازداشت آنها هنوز مشخص نشده است.