درخواست کمک بستگان ده ها مفقود شده حوادث اخیر ایران

وبسایت رسمی حزب اعتماد ملی از درخواست کمک بستگان دست کم ۴۶ نفر از "مفقودشدگان" حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران از کمیته پیگیری ایجاد شده توسط مهدی کروبی خبر داده است.

به گزارش روز سه شنبه ۲۳ تیر (۱۴ ژوئیه) سحام نیوز، بستگان ۵۶ دستگیر شده و ۴۶ مفقود شده این حوادث با ذکر نام و بستگان "صدها نفر" به صورت تلفنی و بدون ذکر نام از این کمیته کمک خواسته اند.

بر اساس این گزارش، کسانی که بدون ذکر نام به این کمیته شکایت کرده اند، خواستار پیگیری آقای کروبی در مورد همه بازداشت شدگان بوده اند.

همزمان خبرنامه امیرکبیر، پایگاه خبری دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در تهران، از مراجعه اعضای خانواده های کسانی به دادگاه انقلاب خبر داده است که از زمان اعتراضات خیابانی روز ۱۸ تیر از سرنوشت بستگان خود بی اطلاع مانده اند.

در گزارش خبرنامه امیرکبیر همزمان به نصب فهرست اسامی ۲۰۰ نفر از بازداشت شدگان ۱۸ تیر در کنار در اصلی زندان اوین اشاره شده است.

در همین حال علیرضا حسینی بهشتی، سخنگوی کمیته مشترک موسوی و کروبی برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اخیر گفته است که این کمیته روز دوشنبه ۲۲ تیر جلسه داشته و مرتضی الویری را به عنوان مسئول رایزنی با مقامات مسئول در مورد بازداشت شدگان برگزیده است.