شورشیان نیجریه اعلام آتش بس کردند

شورشیان دلتای نیجر
Image caption شورشیان دلتای نیجر می گویند برای حقوق بومیان منطقه می جنگند

عمده ترین گروه شورشی در دلتای نیجر، واقع در نیجریه، می گوید قصد دارد طی آتش بسی 60 روزه از حمله به مراکز صنعت نفت خودداری کند.

"جنبش رهایی بخش دلتای نیجر" گفت که این حرکت در واکنش به آزادسازی هنری اوکا رهبر این گروه در روز دوشنبه صورت می گیرد.

آقای اوکا به عنوان بخشی از یک برنامه عفو دولتی از زندان آزاد شد؛ وی بیش از یک سال پیش در پی اتهاماتی از جمله خیانت زندانی شده بود.

وی در مصاحبه ای با بی بی سی گفت که به کسانی که برای آزادی اش جنگیدند افتخار می کند.

این گروه شورشی در بیانیه ای گفت که آتش بس را از روز چهارشنبه به اجرا می گذارد.

روز یکشنبه درست ساعاتی پیش از آزادی هنری اوکا، پیکارجویان با قایق های سریع السیر به مخزن اصلی نفت در لاگوس - دور از ناحیه ای در دلتای نیجر که اغلب محل عملیات شورشیان است - حمله کردند.

آقای اوکا گفت که این حمله را حرکتی در استقبال از آزادی خود قلمداد می کند.

اما وی گفت که دلتای نیجر نیازمند "نوعی فرآیند صلح است."

وی گفت که مردم این ناحیه به این دلیل می جنگند که می خواهند دولت فقر و بی عدالتی در آنجا را تشخیص دهد.

حملات متعدد این گروه شورشی به تاسیسات نفتی در دلتای نیجر در سال های اخیر صنعت نفت و گاز نیجریه را به طور جدی مختل کرده است.

این گروه می گوید که برای تقسیم عادلانه تر ثروت های طبیعی می جنگد اما دولت نیجریه در گذشته این گروه را به عنوان دسته ای از مجرمان رد کرده است.

دولت نیجریه می گوید هر شورشی که تا اکتبر سلاحش را تحویل دهد از برنامه بازپروری که شامل تحصیلات و فرصت های فراگیری فنون است بهره مند خواهد شد.

منتقدان دولت می گویند برنامه عفو احتمالا بی اثر خواهد بود زیرا ناآرامی ها ناشی از یک تقلای ساده سیاسی نیست.

مطالب مرتبط