درخواست برای تحویل اجساد کشته شدگان حوادث اخیر ایران

بستگان عده ای از دستگیر شدگان اخیر در ایران با انتشار بیانیه ای از مقامات قانونی خواسته اند که اجساد کشته شدگان در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، هر چه زودتر به خانواده های آنها تحویل داده شود.

نویسندگان بیانیه گفته اند که خانواده هایی که از سرنوشت بستگان خود بی خبرند، با دریافت "اخبار موثق از کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان" در حوادث اخیر، نگران تر شده اند.

در این بیانیه که روز پنج شنبه ۲۵ تیر (۱۶ ژوئیه) منتشر شده، آمده است: "روز گذشته خانواده های جریحه دار و بی خبر از جگرگوشگانشان که خواسته های به حق خود را مبنی بر آزادی هر چه سریع تر عزیزانشان بر کاغذ نوشته و جلوی درب دادگاه انقلاب تجمع کرده بودند تا نمایندگانشان با جناب قاضی حداد ملاقات و گفتگو کرده پاسخی برای پرسش های مشترک بیاورند، به جای التیام بخشی دل های دردمندشان با چنان بدرفتاری و حرکت های اهانت آمیزی از طرف نمایندگان قانون مواجه شدند که تحیر و تأسف هر صاحب وجدان بیداری برانگیخته شد".