جنتی: راه بزرگ شکستن بن‌بست‌های قانونی، توسل به ولایت فقیه است

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان گفت که راه بزرگ شکستن بن بست های قانونی در نظام جمهوری اسلامی، متوسل شدن به ولایت فقیه و حکم ولایی اوست.

او در جمع اعضای شورای عالی استان ها گفت: "فعالیت شوراها همچون نیروی انتظامی است که همه جا حضور دارد، شاید هم بیشتر از آنها در جامعه نمود دارد و این موجب اعتماد مردم به شوراها شده است."

آقای جنتی گفت که در جمهوری اسلامی که اساس آن بر پایه اسلام است، روی موضوع اخلاق کم کار شده و جنبه تربیتی و اخلاق در دستگاه ها بسیار ضعیف است.

به گفته او هیچ بن بستی در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود ندارد و یک راه بزرگ برای برای شکستن بن بست های احتمالی در قانون اساسی پیش بینی شده و آن ولایت فقیه است.

آقای جنتی گفت: "در انتخابات برخی ها نمی خواستند به قانون تن بدهند و اصرار بر ابطال انتخابات داشتند که ولی فقیه اعلام کرد انتخابات قانونی بود و قابل ابطال نیست و موضوع تمام شد."

شورای نگهبان درست 29 سال پیش در روز 26 تیر 1359 تاسیس شد. شش عضو فقیه این شورا در اسفند 1358 از سوی آیت الله خمینی معرفی شدند و نمایندگان مجلس اول شورای اسلامی شش عضو حقوقدان را در روزهای پایانی تیر 1359 انتخاب کردند.

طبق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزايی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سياسی‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامی‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقها شورای‏ نگهبان‏ است‏."

مطالب مرتبط

لینک های اینترنتی مرتبط

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست