گزارش: انتخابات ایران در مرز ایران و عراق

در منطقه مرزی عراق با ایران تقریبا همیشه صفی از کامیون و خودرو دیده می شود که در ترددند. اغلب آنها رو به سمت عراق در حرکتند.

من در تلاش بوده ام که با سرنشینان این خودروها حرف بزنم؛ ایرانی های ساکن مناطقی از ایران، که خبرنگاران خارجی پس از برخورد حکومت با تظاهرات اخیر در این کشور، کمتر توانسته اند با آنها در ارتباط باشند.

اغلب این افراد از صحبت کردن با خبرنگاران خارجی می ترسند. برخی معتقدند در بین آنها جاسوس های دولتی وجود دارند که به حرفهای آنها گوش می دهند.

با این حال تعدادی از مسافرهای مرزی حاضر شدند با من حرف بزنند.

من با مردی به نام هادی حرف زدم که کارش داد و ستد در منطقه مرزی است. او در مروان، شهرستانی در ایران و نزدیک به مرز این کشور با عراق زندگی می کند.

او گفت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران، به میرحسین موسوی رای داده است و امید داشته با انتخاب شدن او وضع اقتصادی ایران بهتر شود. هادی معتقد بود که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، رای او را دزدیده است؛ او نتیجه انتخابات ایران به نفع آقای احمدی نژاد را کودتا توصیف کرد.

او گفت او و دوستانش وقتی صحنه هایی از تظاهرات خیابانی در تهران را دیده اند، قصد داشته اند در مروان دست به تظاهرات بزنند اما ترسیده اند چون پلیس مخفی مردم شهرشان را تحت نظر داشته اند و از فعالیت آنها به مسئولان حکومتی خبرچینی می کرده اند.

ایرانی هایی که در مرز ملاقات کردم همه نظری منفی به انتخابات نداشتند. یک راننده کامیون به من گفت که به آقای احمدی نژاد رای داده است چون او به فقرا کمک می کند و به او هم کمک کرده تا با قیمت ارزانتر کامیون بخرد.

یک موضوع که ظاهرا همه این افراد در مورد آن توافق داشتند که تظاهرات متوقف شده است، دست کم فعلا.

تظاهرات یا سرکوب شده یا صرفا بی رمق شده اند.

یک موضوع دیگر که همه آنها می گفتند این بود که از ابراز انتقادهای خود می ترسند حتی در خاک عراق.

مطالب مرتبط