اعتراض به بازداشت شش عکاس و فیلمبردار در یک هفته اخیر

سازمان گزارشگران بدون مرز که فعالیت آزادانه رسانه ها را ارزیابی می کند می گوید طی یک هفته گذشته پنج عکاس و یک فیلمبردار خبری در ایران دستگیر شده اند.

این گروه مستقر در پاریس از پنج عکاس ایرانی نام برد که روز شنبه، تقریبا یک ماه پس از انتخابات جنجال آفرین ریاست جمهوری این کشور، دستگیر شدند.

کوروش جوان، مرجان عبداللهی، ساتیار امامی، مجید سعیدی و توحید بیگی پنج عکاسی هستند که این گروه به بازداشت آنها اعتراض کرده است.

این گروه می گوید که سعید موحدی فیلمبردار ایرانی-فرانسوی نیز روز 11 ژوئیه بازداشت شد.

علت این بازداشت ها معلوم نیست.

گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه در بیانیه ای گفت که "دولت ایران از تصاویر تظاهرات می ترسد."

این سازمان می گوید که دست کم 5 عکاس یا فیلمبردار دیگر در جریان سرکوب تظاهرکنندگان مخالف توسط پلیس و شبه نظامیان زخمی شده اند.

به گفته این گروه 41 روزنامه نگار در ایران زندانی هستند.