نامه رئیس خانه احزاب در اعتراض به بازداشت فعالان سیاسی

موسوی تبریزی، دری نجف آبادی، اژه ای، شاهرودی

حسن موسوی تبریزی، رئیس شورای مرکزی خانه احزاب ایران، در نامه ای به سه تن از مقامات عالی رتبه قضایی و امنیتی ایران خواستار آزادی بازداشت شدگان وقایع اخیر شده است.

آقای موسوی تبریزی در نامه خود خطاب به محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل کشور، و غلامحسین محسنی اژه ای، وزیر اطلاعات ایران، نوشته است با توجه به اصول 26 و 27 قانون اساسی که آزادی فعالیت احزاب و آزادی تجمعات را مورد شناسایی قرار داده است، حمایت از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری که مورد تایید شورای نگهبان نیز بوده اند، "نمی‌تواند اتهامی تلقی شود که چهره‌های شناخته شده سیاسی به‌خاطر ارتکاب آن تحت تعقیب قرار گرفته، دستگیر و بازداشت شوند."

در ادامه این نامه حق انتخاب وکیل نیز از جمله حقوق مصرح در قانون اساسی برشمرده شده و آمده است: "حداقل انتظار این افراد و گروه‌های سیاسی این است که بتوانند در دادرسی عادلانه و با حضور وکیل و هیات منصفه از حقوق قانونی خود دفاع كنند."

آقای موسوی تبریزی در پایان این نامه خواستار "تسریع در آزادی بازداشت‌‌شدگان وقایع اخیر، رفع محدودیت‌های احزاب و برخورد با متجاوزین به حقوق قانونی شهروندان و احزاب" شده است.