کتاب پرشین کارتون ۲ منتشر شد

کتاب پرشین کارتون ۲ از مجموعه فعالیت های گروه پرشین کارتون در ایران منتشر شد. این کتاب ۲۳۴ صفحه ای از میان ۸۰۰ اثر انتخاب و به چاپ رسید.

هادی حیدری از اعضای پرشین کارتون در مورد چاپ این کتاب می گوید "پرشین کارتون ۲ گلچینی از کاریکاتورهای روزنامه اعتماد ملی از ابتدا تا سال ۸۷ در قطع کتاب جیبی است. "

آقای حیدری در این خصوص همچنین گفت "کارها وقتی توی روزنامه ها چاپ می شود، شاید همه آرشیو نکنند اما انتشار کاریکاتورها در قالب یک کتاب به ماندگاری آنها کمک می کند. بعد ها کسانی که می خواهند تاریخ کاریکاتور را بدانند با مراجعه به کتاب به برش زمانی دست پیدا می کنند. این آثار یک تاریخ تصویری است."

هادی حیدری که دبیر گروه کاریکاتور روزنامه اعتماد ملی است، گفته است که نحوه برگزیدن آثار همانند نحوه انتخاب همکاران بخش کاریکاتور در روزنامه بوده که از گروههای مختلف کاریکاتوریست های اجتماعی، سیاسی، روشنفکری گلچین شده اند.

وی معتقد است این کتاب نوعی مستند سازی از کاریکاتورهای یک دوره است. او در این خصوص گفته که چهار اثر از هر یکی از ۲۲ کاریکاتوریست فعال در روزنامه اعتماد ملی در این کتاب به چاپ رسیده است. تمام این آثار بدون شرح بوده و کتاب دو زبانه است، که می تواند برای مخاطب بیرون از ایران هم جذاب باشد.

نخستین کتاب از مجموعه پرشین کارتون در سال ۸۶ به همت اعضای این گروه و افرادی که در سایت پرشین کارتونز عضویت داشتند، به چاپ رسید. به اعتقاد اعضای این گروه، خاستگاه کاریکاتور مطبوعات است و ورود به حوزه نشر هم می تواند به مانایی کاریکاتورها کمک کند.

مطالب مرتبط