خداحافظی اسفندیار رحیم مشایی از سازمان میراث فرهنگی

مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حضور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران برگزار شد.

در این مراسم، اسفندیار رحیم مشایی با سمت ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خداحافظی کرد و حمید بقایی جانشین وی شد.

اسفندیار رحیم مشایی در چهارسال گذشته رئیس سازمان فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود. او در روزهای گذشته از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان معاون اول رئیس جمهور معرفی شد. این انتصاب بازتاب های زیادی بین مخالفان و حتی حامیان آقای احمدی نژاد داشته است.

اسفندیار رحیم مشایی در چهار سال گذشته یکی از مدیران خبرساز دولت آقای احمدی نژاد بود. حضور آقای رحیم مشایی در مراسمی در ترکیه که گفته می شود در آن رقصندگان زن به پایکوبی پرداخته اند، اظهارات او در مورد دوستی با مردم اسرائیل و حضور او در مراسمی در تهران که در آن قرآن با همراهی نوای دف به صحنه آورده شد از جمله موارد جنجال برانگیز بود.

آقای احمدی نژاد همیشه از آقای رحیم مشایی حمایت کرده است. او حتی در مورد اظهارات آقای مشایی در مورد دوستی با مردم اسرائیل گفت که حرف آقای رحیم مشایی، حرف دولت است.

حمید بقایی نیز در این مراسم به عنوان رييس جديد ميراث فرهنگی و گردشگری معرفی شد. حمید بقایی نیز پیش از این به عنوان قائم مقام این سازمان شناخته شده بود.

مطالب مرتبط