حزب الله حضور نیروهایش در ناآرامی ها را رد کرد

نشانه گروه حزب الله لبنان

دفتر حزب الله لبنان در تهران با انتشار اطلاعیه ای حضور نیروهای این گروه در ناآرامی های اخیر در ایران را تکذیب کرد.

در هفته های اخیر و در جریان ناآرامی هایی که در پی اعتراض ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران رخ داد، شایعه ای بر سر زبان ها افتاد و در برخی از سایت های اینترنتی منتشر شد که برخی از کسانی که با معترضان برخورد کردند با زبان عربی حرف می زدند و احتمالاً به حزب الله لبنان یا جنبش حماس وابسته بودند.

در بیانیه دفتر حزب الله لبنان در تهران که روز شنبه بیست و پنج ژوییه (سوم مرداد ماه) توسط خبرگزاری ایلنا منتشر شده است با اشاره به این شا یعه ها نوشته شده: " شایعه هایی که اخیرا منتشر شده عاری از صحت می باشد و حزب الله لبنان از کسانی که این شایعه را ترویج می دهند درخواست اجتناب از اشاعه فتنه و تفرقه میان دو ملت برادر لبنان و ایران می نماید."

دفتر حزب الله تهران این شایعه را به " استکبار جهانی " نسبت داده که با هدف " تضعیف جریان مقاوت و ایجاد فتنه و تفرقه میان یک جبهه واحد " مطرح شده است.

حزب الله یک گروه شیعه در لبنان است که مواضعش بسیار به ایران نزدیک است. سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان از اولین کسانی بود که بعد از اعلام نتایج انتخابات پیروزی محمود احمدی نژاد را در انتخابات تبریک گفت.

مطالب مرتبط